Банкеръ Daily

Общество и политика

Ограничава се ползването на вода от важни язовири

Министерство на околната среда и водите предприе действия за ограничаване на водовземането от значими язовири за питейно-битово водоснабдяване с обем под 50%. Спира се водовземането за цели, различни от питейно-битовите, за язовирите Дяково, Асеновец и Ястребино.

Министерството уведоми ВиК операторите, водоползвателите и експлоатационните дружества, стопанисващи тези язовири, да ограничат ползването за други цели, за да обезпечат питейно-битовото водоснабдяване. Те са предупредени да вземат мерки за алтернативно водоснабдяване от други водоизточници, за да подсигурят нуждите на съответните населени места.

Например язовир Дяково към момента e с процент на запълване 36,98%. Язовирът се ползва освен за питейно-битово водоснабдяване и за промишлени цели, напояване и енергетика. С графика за декември 2019 г. ще бъдe ограничено водоподаването от него за други цели освен питейно-битовите. 

На същия принцип дружеството “ВиК Сливен” ООД, което е титуляр на язовир Асеновец и на още 5 разрешителни за водовземане от над 50 тръбни и шахтови кладенци, е уведомено да търси други водоизточници, за да осигури вода за нуждите  на жителите на град Сливен.

Язовир Ястребино към момента гарантира 100% питейно-битовото водоснабдяване и засега не е нужно ВиК дружеството да редуцира потреблението. Водите от язовира се ползват и за напояване. Предвид това и приоритетите по Закона за водите, водоползвателите са предупредени, че ако се увеличи потреблението от страна на община Антоново, ще се ограничи напояването.

Facebook logo
Бъдете с нас и във