Банкеръ Weekly

Общество и политика

Офшорни интервенции в “Св. Иван Рилски”

Преди Законът за офшорките да сложи бариерата пред усвояването на публични средства от населяващите данъчни оазиси компании, много от тях се напечелиха добре от обществените търгове. Това може да се каже например и за "Инфомед България" ЕООД, чийто собственик е регистрираната на Британските Вирджински острови "Инфомед Инк". Българският й клон с управител Дора Атанасова и капитал от 5000 лв. е сред най-активните играчи на здравния пазар у нас. През последните месеци "Инфомед" е спечелила многобройни конкурси, организирани от болниците в Габрово, Ямбол, Добрич, от "Света София", от Националната кардиологична болница и от АГ "Шейново". В което по принцип няма нищо лошо, защото някой трябва да подсигури обслужването на пациентите. От своя страна, дори да са закъсали с парите, лечебниците пак са принудени да извадят заделените резерви за лекарства, консумативи, апаратура, инструменти... За тази цел отиват огромни финансови средства и съответно е доста голям рискът в набързо проведените за разпределението им обществени поръчки да се промъкнат некоректни практики.


Типичен пример как не бива да се организира търг за нова техника откри Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) в Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Св. Иван Рилски". Спорният казус е свързан с доставка на навигационна система за черепно-мозъчна хирургия. Процедурата с прогнозна стойност 500 хил. лв. е обявена на 19 август, но след нея в антимонополната комисия постъпва жалба от "Прохелт" ЕООД, в която се отбелязва, че предложената от него цена - 494 500 лв., неправомерно е била пренебрегната в състезанието с "два коня" за сметка на "Инфомед България". Засегнатият участник твърди, че класираният на първо място конкурент не отговаря на един куп икономически, финансови и технически изисквания. Сред тях са непредставени удостоверения за актуално състояние и сертификати за качество, липсващи документи за оторизация от производителя на апаратурата, пропуски в декларациите (и копията) за изпълнени подобни договори и препоръки.


Тежките обвинения дори не са разгледани от КЗК, тъй като е налице едно фрапантно нарушение, пред което всички останали бледнеят. Ценовата оферта на "Инфомед" (629 700 лв. без ДДС) надхвърля със 129 700 лв. обявената в конкурса прогнозна стойност. Тоест имаме нарушение на чл.69, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки и болничната комисия е следвало веднага да отстрани "Инфомед" от надпреварата. Само че тя не я елиминира, а оставя на изпълнителния директор на "Св. Иван Рилски" д-р Дечо Дечев да прецени дали да излезе с решение за класиране и избор на изпълнител, или да прекрати търга. Куриозното е, че д-р Дечев , изглежда, е избрал и двата взаимноизключващи се варианта. От жалбата на "Прохелт" става ясно, че с решение №189 от 10 октомври 2013-а директорът е обявил за победител в състезанието "Инфомед". Именно това разпореждане антимонополистите отхвърлиха неотдавна като незаконосъобразно и наредиха на "Св. Иван Рилски" да плати на "Прохелт" направените разходи от 2450 лв., а процедурата да се върне на етап разглеждане на ценови оферти. Само че това не може да стане, тъй като, междувременно, на 6 ноември, поръчката е прекратена от д-р Дечев заради... високата цена, предложена от вече избраната "Инфомед".


Още по-интересното е, че паралелно с описания конкурс за същата апаратура на 20 август е открит "огледален" търг. Той е за "Наем на навигационна система за черепно-мозъчна хирургия" и пак е с прогнозна стойност 500 хил. лева. На 25 октомври изпълнението е възложено на..."Инфомед" срещу 597 600 лв. с ДДС. За "наддаването" е получена само една оферта, като "Прохелт" този път не е сред потенциалните кандидати.


За хората, които са се объркали от многото дати, факти и числа, може би е необходимо да се направи едно кратко обобщение - имаме две паралелни поръчки, с два паралелно действали договора, и двата в нарушение на Закона за обществените поръчки. Подобни абсурди "дават хляб" на приказките, че здравеопазването ни е пробита каца, в която изчезват държавните пари. Но опитите ни да разберем защо се случват останаха безуспешни. Весела Динева, която в документацията за търговете е посочена като лице за контакти от университетската болница "Св. Иван Рилски", се оказа неподготвена да отговори на въпросите ни. Госпожа Динева дори се учуди, че я търсим, въпреки че и в уебсайта на лечебницата се води като отговорник по обществените поръчки. Тя набързо ни препрати към изпълнителния директор д-р Дечо Дечев. От телефонната централа обаче директно затвориха телефона, щом се представихме и помолихме за връзка с неговия кабинет.


Що се отнася до "Прохелт", от офиса й след известен размисъл отговориха, че... засега нямат становище по случая.

Facebook logo
Бъдете с нас и във