Банкеръ Weekly

Общество и политика

ОФЕРТАТА ЗА СТОПАНСКА БАНКА ВЕЩАЕ ПОРЕДНИЯ СКАНДАЛ

Продажбата на фалиралата Стопанска банка взриви финансовия сектор. Първо силно се сгъстиха облаците над кандидат-купувача - БРИБАНК, покрай новия й акционер и председател на надзорния съвет Славчо Христов и т.нар. приятелски кръг Олимп. После медиите гарнираха информацията си за сделката със слуха, че БРИБАНК ще плати за Стопанска банка само 2 млн. лева.


Ако това стане, скандалът ще е страшен. По сметките на синдиците има много над 2 млн. лева - коментираха финансисти, които познават състоянието на обявената в несъстоятелност банка.


Продажбата на фалиралата банка все още не е факт, а според някои тя въобще няма да бъде осъществена. Сега съдбата на сделката зависи от БНБ и от съда.


Не мога да коментирам параметрите на офертата, но заявявам, че тя ще бъде анализирана много внимателно, преди да се произнесем по нея, заяви за в.БАНКЕРЪ подуправителката на БНБ Емилия Миланова. Всъщност БНБ трябва да реши дали сделката няма да подрони стабилността на купувача.


Дали офертата на БРИБАНК е изгодна или не, ще стане ясно, като се научи цената, която тя е предложила за Стопанска банка. До в.БАНКЕРЪ достигна информация, че ако купи фалиралата кредитна институция, БРИБАНК се ангажира да разпредели между кредиторите й над 60 млн. лева. Излиза, че те ще получат по около 25% от вземанията си от Стопанска банка. В момента тя дължи 248.1 млн. лв., като с най-много вземания - 115 млн. г. марки, е държавата, която замести като кредитор италианската агенция за гарантиране на експортните кредити САЧЕ. След нея се нареждат Банк Аустрия със 105.6 млн. г. марки, Банко ди Наполи, Люксембург - над 8.3 млн. г. марки, БНБ - с 3.8 млн. г. марки, Морган Гренфел amp; Ко - с 3.1 млн. г. марки, Лендерс Хесен Тюринген Жироцентрале и Кредитанщалт фюр Видерауфсбау - с по 3 млн. г. марки. В списъка са и още няколко български и чуждестранни банки, вземанията на всяка една, от които са под 250 хил. г. марки.


Разбира се, по-голямата част от парите, които предлага да плати БРИБАНК на въпросните кредитори, ще дойдат от ... самата Стопанска банка. Тя разполага с около 13 млн. лв. по сметки, както и със значително количество брейди облигации и валутни облигации по ЗУНК. Именно техният номинален размер и пазарна стойност са обект на коментар във финансовите среди, тъй като от тях до голяма степен зависи доколко цената, предложена от БРИБАНК, е справедлива.


Според някои банкери Стопанска банка разполага с дългосрочни валутни държавни ценни книжа, чиято пазарна стойност е 22.5 млн. щ. долара, или около 45 млн. лева. Според тях излиза, че ако купи фалиралата кредитна институция, БРИБАНК ще успее да извади от нея почти незабавно 58 млн. лева. Останалата сума тя ще трябва да осигури от собствените си средства и след това да се надява да ги възстанови, събирайки вземанията на Стопанска банка и продавайки имуществото й.


Бизнесмени, които се кълнат, че познават в детайли фалиралата кредитна институция, пък коментират, че валутните държавни ценни книжа, с които банката разполага, са с общ номинал от 37.02 млн. щ. долара. В момента тяхната пазарна стойност е 24.8 млн. щ. долара, или над 49.6 млн. лева. Ако към тях прибавим 13-те млн. лв. по сметки, излиза, че без затруднения Стопанска банка може да плати на своите кредитори 62.6 млн. лева.


Стопанска банка, МИНЕРАЛБАНК, Добруджанска банка и КРИСТАЛБАНК са затворените кредитни институции до които държавата нямаше как да се добере чрез продажбата им на търг. Това обаче не дава отговор на въпросът, защо ако в Стопанска банка има над 60 млн. лв. синдиците й не са се разплатили с нейните кредиторите. Защо те не събират вземания от длъжниците на фалиралата кредитна институция, вместо да я продават на БРИБАНК?


Точно по тази причина няма да се учудя, ако някой от кредиторите на Стопанска банка атакува сделката за продажбата й, в случай че тя стане факт - коментира шеф на фирма, който отдавна следи несъстоятелността на банката.


Заинтересовани от бившата Стопанска банка смятат, че от длъжниците й могат да бъдат събрани над 60 млн. лв., и то в рамките на една година. Фалиралата кредитна институция например има да си взема по сделката за металообогатителния комплекс Кривой рог в Украйна над 50 млн. лева. Във финансовите среди коментират, че валутната равностойност на тази сума е блокирана по специална сметка във Внешекономбанк, само че малцина били тези, които знаели как да я извадят оттам. Попитан от в.БАНКЕРЪ по този въпрос, бившият изпълнителен директор на Стопанска банка Пламен Петров призна, че през 1989 г. кредитната институция е превела 40 млн. г. марки във Внешекономбанк, с които е платила дяловото участие на държавата в Кривой рог. Руската банка е уведомила българското правителство, че признава този негов актив в украинския комбинат. Министерството на финансите обаче и досега отказва да върне парите, които вече фалиралата банка е дала на държавата за участието й в Кривой рог, а междувременно с натрупаните през годините лихви сумата е надхвърлила 50 млн. лева.


Финансисти коментират, че банката може да получи доста пари и за вземанията си от Бургаски корабостроителници ЕАД, която й дължи 2.8 млн. лв., още повече че на 21 април тя бе продадена на работническо-мениджърско дружество Бургаска корабостроителница АД. Ако купи Стопанска банка, БРИБАНК ще може да събере доста пари и от хавлиената фабрика Оборище ЕАД, която има да връща около 10 млн. лв., както и от Стомана, Кремиковци и Леко Ко. В сметката дори не се включва длъжникът Булгарлизинг, чийто дълг към Стопанска банка е над 76 млн. лв. и който пък има да си взема огромни суми от предприятия от Военнопромишления комплекс.


Общият размер на кредитния портфейл на Стопанска банка е около 200 млн. лева. Ако само 10% от тази сума бъде събрана, излиза, че без особено напрежение БРИБАНК може да спечели от покупката около 20 млн. лева. Въпросната сума е равна на капиталът на БРИБАНК, който с много усилия акционерите й успяха да съберат през последните пет години от създаването й. Сега те могат да получат тези пари само с един удар стига някой да разреши нанасянето му.

Facebook logo
Бъдете с нас и във