Банкеръ Weekly

Общество и политика

ОДИСЕЯТА НА ПРОБЛЕМНАТА СДЕЛКА

о 1992 г. - почивната база на ЦК във варненския курорт Св. св. Константин и Елена се разделя с партийната си принадлежност и става държавна собственост. Четирите престижни почивни дома се модифицират в хотели, принадлежащи на туристическото дружество, записано в търговския регистър под свежото име Слънчев ден.


о 1995 г. - започва първото приватизационно състезание за покупката на 55% от активите на комплекса. Мизата за наддаването, определена от АП, е 27 млн. щ. долара. В него се включват двама кандидати - Слънчев ден-Мултимекс с оферта от 28.63 млн. щ. долара и бургаската фирма Севън старс-2, предложила за мажоритарния дял на обекта 27. 6 млн. щ. долара. На 28 февруари 1996 г. агенцията обяви за победител Слънчев ден-Мултимекс. Печелившата фирма обаче не успя да намери парите, за да се разплати с АП, и от февруари 1996 г. до началото на тази година касовото раздържавяване на Слънчев ден АД безтегловно увисна във въздуха.


о В завъртяната масова приватизационна рулетка бяха изтъргувани едва 22.45% от акциите на варненското дружество. Притежатели на 10.38% от неговия капитал станаха приватизационен фонд Съединение, а 9.8% придоби приватизационният фонд Света София. Още 2.27% от акциите се разпръснаха сред дребните индивидуални участници в боновата търговия.


о На 13 януари тази година АП откри нова приватизационна процедура за продажбата на 55-те процента от акциите на Слънчев ден АД. Обявата за конкурса надлежно бе отпечатана в бр.12 на Държавен вестник от 1998 година. Този път обаче агенцията чувствително свали ценовата летва - стартовата пазарна цена на мажоритарния акционерен пакет на Слънчев ден АД, според оценителите, е едва 5.7 млн. щ. долара. Като причина за обезценката се сочат свлачищата.


о На 26 януари 1998 г. фирменото отделение на Варненския окръжен съд регистрира новоучреденото работническо-мениджърско дружество Слънчев ден - инвест АД с капитал от 50 млн. лева. На първо място в предмета на дейност на дружеството е записано участие в преговори за сключване на сделка за приватизацията на Слънчев ден АД. В съвета на директорите на работническо-мениджърското сдружение влизат - Лиляна Минева Василева, която е и изпълнителен директор на държавното дружество, Дияна Иванова Стоянова, Петьо Дойчев Петков, Веселка Стилянова Томова и Георги Николов Топалов. Двама от петимата членове в борда - Томова и Топалов, са синдикалните лидери на ведомствените поделения на КНСБ и Подкрепа, а акционери в дружеството са 349 работници и служители на комплекса, записали участието си без всякакви ограничения върху броя на придобиваните ценни книжа. В този състав няма външни лица. Не са включени и членовете на борда на Слънчев ден АД. Всички акции в Слънчев ден - инвест са поименни и с номинал 1000 лв. всяка.


о На обявения от АП конкурс за продажбата на Слънчев ден се явяват трима кандидати - шуменската фирма Трансконтинентал, приватизирала цялата база на тамошния бивш Балкантурист с най-апетитните хотели Мадара и Шумен, регистрираната в Швейцария Регюл компания и работническо-мениджърското дружество Слънчев ден - инвест АД.


Първият състезател предлага за мажоритарния дял на Слънчев ден 5.7 млн. щ. долара - толкова, колкото е и началната пазарна цена за обекта, определена от оценителската фирма Дага консулт - София. Кандидатът с швейцарска регистрация оферира 8.7 млн. щ. долара, а заявката на Слънчев ден - инвест - 17.1 млн. щ. долара. Причината за високата оферта е в правилата на играта, определени от АП. Когато за даден обект освен работническо-мениджърски кандидат-купувачи има и кешови, които не ползват преференциите за десетгодишно разсрочено плащане по сделката, агенцията работи с един коефициент от 0.62, с който умножава цената, предлагана от ремедетата. В случай че получената сума е равна на тази в офертата на кешовия кандидат, сделката печели той, защото макар и да дава по-малко пари, ще ги плати веднага и в брой. Така, завишавайки цената в предложението си, Слънчев ден- инвест АД парира възможността победата в състезанието за комплекса да бъде присъдена на Регюл компания - Швейцария.


о На 24 февруари 1998 г. ЕКСПРЕСБАНК - Варна, издава банкова референция на Слънчев ден - инвест, която да послужи на дружеството пред съответните органи във връзка с участие в приватизацията на Слънчев ден АД. Освен това банката уведомява с нарочно писмо АП, че ще финансира покупко-продажбата на пакет от акции, представляващи 55% от капитала на Слънчев ден АД и цялата инвестиционна програма, в случай че Слънчев ден - инвест спечели обявения конкурс.


о На 25 март 1998 г. АП излиза с решение -558, с което определя за победител в конкурса Слънчев ден - инвест АД. На второ място е класирана Регюл компания, а на трето - фирма Трансконтинентал - Шумен.


о На 1 април тази година на свое редовно заседание надзорният съвет на АП взима решение, което в протокол -11 е записано дословно така: Надзорният съвет не одобрява сделката за продажбата на 55% от акциите от капитала на Слънчев ден АД... Решението е взето със 7 гласа против.


Въпреки че от последното изречение не става много ясно седемте гласа против какво точно са гласували, покупко-продажбата на практика пропада. Официални мотиви надзорниците не пишат, но според изявленията на председателя на съвета Асен Дюлгеров, направени след заседанието на редовния брифинг в АП, цената, предложена от работническо-мениджърското дружество, била съмнително висока и нямало никакви гаранции, че то ще може да изплати сумата, а и бизнеспрограмата му била слаба. Има опасност от обратимост на сделката, обобщава г-н Дюлгеров. Любопитно каква е опасността, при положение че интересите на държавата са защитени с предложения от АП договор, според който при отказ от плащане заплатените вече суми остават в полза на държавата и се търси нов купувач.


о На 13 април 1998 г. отхвърленият кандидат-купувач Слънчев ден - инвест депозира във Върховния административен съд жалба срещу решението на надзорния съвет на АП от 1 април 1998 г. и срещу мълчаливия отказ на изпълнителния директор на агенцията да сключи приватизационен договор за продажбата на Слънчев ден АД с класирания на първо място от седемчленна комисия (в която фигурира и началникът на финансовия отдел на АП) кандидат-купувач.


о На 22 юни тази година магистратите откриват съдебното производство по случая, но на 15 юли състав на III-о отделение на Върховния административен съд отменя определението, с което е даден ход на делото по същество, и постановява, че оставя жалбата без разглеждане по съображения, че тя е недопустима. Според определението (което неясно защо завършва с диспозитив Решение, нехарактерен за този вид актове) производството по административното дело се прекратява с указания, че този съдебен акт може да се обжалва в седемдневен срок. Тази възможност естествено не е пропусната от Слънчев ден - инвест АД, което не се отказва от битката.


о Междувременно на 20 май тази година Министерският съвет одобри списъка на предприятията, предвидени за целева приватизация, от която се чакат живи пари и за които работническо-мениджърските преференции няма да важат. В групата от 40 държавни обекта е включен и варненският Слънчев ден.

Facebook logo
Бъдете с нас и във