Банкеръ Weekly

Общество и политика

ОЧЕРТАНА Е ГРАНИЦАТА НА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА

Министерският съвет прие поредния поднормативен акт за дейността на застрахователите у нас. Така съотношението между приетите и очакваните документи, които засягат застраховането, вече са пет на пет. Новата наредба регламентира начина, по който ще се определя размерът на собствените средства и границата на платежоспособността.


Свободните средства, които акумулират дружествата, трябва да бъдат над т.нар. граница на платежоспособност. Тя зависи от броя на направените застраховки и е различна за всяка компания. Ако свободните средства паднат под прага на платежоспособност, Дирекцията за застрахователен надзор ще дава указания за оздравяването на дружеството. В случай на задълбочаване на кризата застрахователното дружество ще се ликвидира.


Компании, които сключват задължителните и спестовните застраховки, застраховките за пътни превозни средства и товари и Злополука, е необходимо да разполагат постоянно с поне 300 млн. лв. налични пари. Минимум 600 млн. лв. трябва да са свободните средства на животозастрахователните компании. За дружествата, които се занимават с имуществени застраховки, определеният от наредбата минимум е 200 млн. лева.


През тази седмица вниманието на застрахователите вероятно ще е ангажирано с разглеждането и евентуалното приемане на наредбата, регламентираща формирането на застрахователните резерви от дружествата. Именно липсата на специална правна норма, определяща начините за заделяне на резервите, даде повод на правителството да въведе седемпроцентен данък върху премийните приходи.


Не е изключено още в началото на следващата година сега действащият Закон за застраховането да се ремонтира основно и дори да се подготви нов закон, заявиха представителите на застрахователния надзор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във