Банкеръ Weekly

Общество и политика

ОЧАКВАМЕ ПОНЕ 12% ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ ОТ ИНВЕСТИЦИЯТА СИ В ОББ

Теодорос Карадзас, управител на Национална банка на Гърция, пред в. БАНКЕРЪ

Г-н Карадзас, защо Национална банка на Гърция избра за инвестицията си частната ОББ, а не участва в приватизацията на някоя от българските държавни банки?


- След като направихме сериозно проучване на българския пазар, стигнахме до заключението, че ОББ е най-подходяща за осъществяването на нашите цели. Според нас това е една изключително добра банка, чиято финансова политика и показатели съответстват на стратегическите задачи, които си е поставила Национална банка на Гърция в Балканския регион. Досегашните акционери на ОББ са изключително сериозни институции, но те не работят с толкова дългосрочни планове, каквито НБГ има за региона.

Кой бе най-трудният момент в преговорите за покупката на ОББ?


- Най-трудният момент беше, когато преговаряхме с четиримата акционери на банката едновременно - ЕБВР, БУЛБАНК, Ей Ай Джи-Си И Ти Кепитъл Мениджмънт и Си Ай Би Си Опенхаймер Корп. Ситуацията беше сложна, защото трябваше да водим разговори не с един, а с четирима продавачи. Това беше и причината договорът за продажбата на ОББ да бъде подписан в три часа след полунощ.

Имаше ли спорове за цената, искаха ли продавачите повече пари?


- Не, защото още от самото начало НБГ направи най-добрата оферта. Цялата процедура беше изключително прозрачна и под пълния контрол на ЕБВР.

Защо поискахте ЕБВР да остане като акционер в банката?


- ЕБВР има специална мисия в този район. Освен това нашата банка от дълги години работи в тясно сътрудничество с Европейската банка в много страни и пазари. Според нас тази кредитна институция и в бъдеще ще играе важна роля за развитието на българската икономика.

Ще поканите ли други международни финансови институции да станат акционери в ОББ, както постъпихте при покупката на Стопанска банка, Скопие?


- Не.

Имате ли намерение да предложите част от акциите на ОББ за продажба на българската или на някоя чуждестранна фондова борса?


- Всичко ще зависи от бъдещото развитие на банката, но засега не сме обсъждали този въпрос.

Смятате ли да променяте сегашната структура на управление на банката, или ще преминете към двустепенния модел - с надзорен и управителен съвет?


- Няма да променяме структурата на управление на банката. На общото събрание на ОББ, което ще се проведе на 23 август, сегашният председател на съвета на директорите Пиер Мелингер ще се оттегли и аз ще заема заема неговия пост. Стилиян Вътев ще остане главен изпълнителен директор на банката и той ще реши с кои хора да работи по оперативното управление на кредитната институция.


В съвета на директорите на ОББ ще влязат и други представители на Националната банка на Гърция, но още е рано да се посочват конкретни имена.

Ще останат ли Радка Тончева и Дъглас Драйдън изпълнителни директори на ОББ?


- Този въпрос ще го реши Стилиян Вътев. От него ще зависи и кои ще са другите изпълнителни директори.

Какви са проектите ви за развитие на ОББ?


- Ние сме оптимисти за бъдещето на българската икономика. Вярваме, че икономическата макрорамка у вас е благоприятна и заради това инвестицията, която направихме в ОББ, е най-голямата, която изобщо НБГ е правила в чужбина.


Разработили сме подробен бизнесплан, според който ще развиваме определени сектори на банката. На първо място това са междубанковите операции и разплащанията. Друг приоритет ще бъде развитието на банковите услуги за гражданите и финансирането за малките и средните предприятия. Естествено кредитите ще се предоставя ОББ след подробен анализ на всяко предприятие и като се основава на принципите на здравословното банкиране.

Каква възвръщаемост очаквате от инвестицията в ОББ?


- Целта, която си е поставила финансовата групировка Национална банка на Гърция, е от всяка своя инвестиция да постигне минимум 12% възвръщаемост в евро. Но в момента отбелязваме много по-високи резултати - за първото шестмесечие на тази година например имаме 39% възвръщаемост на инвестициите.

Известно е, че около 34% от НБГ са собственост на гръцката държава и на фирми, които се контролират от държавата. Ще намалява ли в бъдеще делът на държавното участие в капитала на банката?


- В момента над 66% от акциите на НБГ са в ръцете на физически или юридически частни лица. Прякото участие на гръцката държава в банката е по-малко от 2%, докато само преди пет години то надхвърляше 50 процента. Очевидно е, че през този период е постигнато изключително голямо намаление на този показател. Колкото до другите акционери, в които има държавно участие - пенсионни фондове или осигурителни компании, ние не можем да ги задължаваме да продават акциите си от НБГ, защото те им осигуряват много добри доходи. През последните години тези инвеститори имат възвращаемост на капитала в размер на 4.5 млрд. щ. долара благодарение на покачването на цената на акциите на НБГ на борсата. Въпреки държавното участие мениджмънтът на нашата банка не може да бъде повлиян по никакъв начин от гръцкото правителство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във