Банкеръ Weekly

Общество и политика

ОЧАКВА СЕ НОВА ПАНИКА НА ПАЗАРА НА КОМПЕНСАТОРКИ

Рязкото поскъпване на цените на компенсаторните инструменти през август накара притежателите им да си хвърлят шапките от радост за първи път от шест месеца насам. През седмицата търговията им се установи на нива от около 18 лв. на 100 лв. номинал. Само за по-големи количества, емитирани от министерствата или от столичната областна управа, цените бяха с около половин пункт по-високи. Това се дължи най-вече на липсата на транспортни разходи по смяната на собствеността им. Както е известно, джиросването на книжата се извършва във ведомството, което ги е издало. Според наблюдатели на търговията причината за застоя на цените през последната седмица е, че предлагането вече е равно на търсенето на книжата.


Пазарът като че ли вече се насити с поръчки за продажбата на компенсаторки. Затова и повечето брокери, които търгуват с тях, предричат скорошно обръщане на тренда. В края на изминалата седмица понижението, макар и минимално, беше факт. Сделки в четвъртък и петък се сключваха на нива от 17.50-18.50 лв. за 100 лв. номинал.


Песимистичното настроение на играчите на пазара идва и от приключването на летните отпуски. От началото на септември се очаква чиновниците в областните центрове да се забързат с удовлетворяването на молбите за емитиране на компенсаторни записи. Тогава на пазара ще излязат нови поръчки за продажба на този вид книжа. Според брокерите търсенето им от страна на работническо-мениджърските дружества, които гонят срокове за приключване на сключените от тях приватизационни сделки е горе-долу постоянно. Останалите купувачи, като участниците в масовата приватизация или желаещите да инвестират в търговете за продажба на държавно имущество, нямат кой знае какво значение за пазара.


До края на годината вероятно ще се увеличи и предлагането на компенсационни бонове, емитирани за обезщетение на бивши собственици на земеделски земи. Процесът засега е напреднал само в Североизточна България, докато в много райони на страната въобще не е започнал. Някои анализатори на пазара са на мнение, че това се прави нарочно, за да се ограничи предлагането, и по този начин да се задържат цените на алтернативните платежни средства. В някои общински поземлени комисии все още върви процесът на обезщетяване на бивши притежатели на земи с налични ниви в съответното населено място. Чак след това ще се пристъпи и към издаване на бонове.


До броени седмици Центърът за масова приватизация (ЦМП) ще обяви общата номинална стойност на емитираните досега компенсаторни записи. Предположенията на брокерите са, че тя е между 1 и 2 млрд. лева. Ако количеството им се окаже по-голямо, това моментално ще изиграе лоша шега на котировките. Проблемът е, че ЦМП няма да съобщи окончателния номинал на компенсаторните записи, а само обема на емитираните до началото на август. В закона Лучников не е обявена крайна дата за издаването им, така че процесът може да се точи с години.


Като че ли единствената възможност за поскъпване на компенсаторните инструменти над 20% от номиналната им стойност е сключването на нови приватизационни сделки, по които е разрешено плащане с такива книжа. А възможностите за това стават все по-малки. Държавният бюджет разчита на свежи пари, които да неутрализират ефекта от намаляването на данъчните ставки догодина. Тази политика личи и от включването на редица дружества като Софарма и Свети Константин и Елена в списъка за целева приватизация, където се допуска само плащане с левове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във