Банкеръ Daily

Общество и политика

Обсъждаме утвърждаването на българистиката в чужбина

От днес (10 януари) до 9 февруари т.г. на сайта за обществени консултации може да си кажете мнението по проекта на Решение на Министерския съвет за одобряване на Национална научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“.

В мотивите си към предложената програма министърът на образованието и науката - акад. Николай Денков подчертава, че поради новите геополитически реалности през последните три десетилетия се наблюдава понижен интерес към българистиката от страна на европейски и други чуждестранни изследователи.

В резултат на това човешкият ресурс в областта на българистиката извън границите на България сериозно е намалял и все повече млади чуждестранни учени се ориентират към изучаването на други езици – славянски и балкански.

Ето защо общата цел на новата програма по българистика е да засили интереса към българския език и литература, към българската история, изкуство и култура (вкл. етнография и фолклор).

Програмата ще се изпълнява през периода 2022 – 2025 г. на три етапа, всеки с продължителност 12 месеца. Общият размер на Програмата е до 4 000 000 лева, като сумата ще бъде отделена от бюджета на Министерството на образованието, но няма да бъде за сметка на други негови дейности.

Очаква се Програмата да обхване Българската академия на науките (БАН) – като водеща организация с най-голям принос областта на българистиката, в партньорство със Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград и Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. В разписаната за обсъждане програма не са посочени конкретни чужди университети.

Сред конкретните дейности, които програмата предвижда, са:

- финансиране на краткосрочни (до 6 месеца) научни специализации на успешни млади чуждестранни учени и докторанти, които да се обучават по проблеми на българистиката в организациите - бенефициенти;

- финансиране на краткосрочен престой (до 3 месеца) в България на чуждестранни българисти (водещи и утвърдени), които да преподават, обучават и да провеждат съвместни научни изследвания с български учени;

- разработване на дигитални образователни и изследователски програми за дистанционно обучение на чуждестранни студенти и докторанти българисти чрез отворени платформи, достъпни за всеки;

- създаване на специализиран „преводачески хъб“ и на единна национална платформа „Българистика“ с осигурен свободен достъп, която да обедини и надгради съществуващия в областта ресурс (образователен и научен);

- създаване на специализиран „преводачески хъб“ (от/на български език и от/на чужди езици), ползващ машинен превод и езиков редактор;

- създаване на единен специализиран портал „Българистика“ като международна интерактивна виртуална платформа, която да осигурява актуална научна информация в областта на българистиката и възможност за обсъждане на актуални въпроси при преподаването и изследването на българския език и литература, история и култура;

- организиране на ежегодни учебни пътувания (литературни и исторически маршрути) в България за студенти, докторанти, млади учени и специализанти, изучаващи български език и литература, история и култура в чуждестранни университети или институти;

- изработване на културен годишен календар с изложби по теми, свързани с България, и  предоставянето им на българските културни представителства в чужбина;

- подпомагане на българските посолства в чужбина със систематизирана информация и материали.

Facebook logo
Бъдете с нас и във