Банкеръ Daily

Общество и политика

Общоевропейска онлайн платформа ще ни образова за климата

Българският еврокомисар Мария Габриел организира в Брюксел първата конференция на Коалицията за образование за климата, само шест месеца след обявяването на инициативата през декември 2020 г. и проведени дискусии в работни групи за създаване на концепцията на коалицията

"Изменението на климата е едно от най-големите предизвикателства, изискващо координирани действия. С Коалицията за образование за климата имаме уникалната възможност да обединим цели общности - преподаватели, учени, местните и регионалните власти, бизнеса, за да подпомогнем изграждането на умения за борба с климатичните промени. Образованието е ключът към промяна на нагласите и предоставя възможност както на учениците, така и на възрастните да предприемат конкретни действия. Важно е да адаптираме образователните системи към екологичния преход, като преодолеем фрагментираността и свържем образованието, науката и бизнеса. Така ще можем да постигнем развитие на „зелени“ умения", отбеляза Мария Габриел.

Българският еврокомисар ще представи до края на годината и европейска рамка за компетентностите по отношение на изменението на климата. Според нея е важно да се обединят добрите идеи и практики „отдолу-нагоре“ с подкрепата на програма „Еразъм+“. Освен това е нужно да се прилага интердисциплинарен подход на учене и преподаване, който да позволи учащите и преподавателите да развият нужните умения.

Мария Габриел открои и необходимостта от стратегически инвестиции за екологосъобразно образование. В този контекст, платформата на Коалицията за образование за климата е мястото, което може да обедини училища, университети, социални партньори и гражданското общество за осъществяване на прехода към екологична устойчивост с подкрепата на инвестиции.

"Образованието играе ключова роля за осъществяване на справедлив „зелен“ преход в Европа. Стремежът ми е да мобилизираме целия опит, знания и мрежи за свързване на образованието, науката, бизнеса, гражданското общество. Така можем да създадем общ подход за справяне с изменението на климата, който да залегне в системите ни за образование и обучение. Новата платформа ще подпомогне създаването на истинско паневропейско движение за образование и обучение в областта на климата, което да свързва различните дисциплини, професии и начини на мислене за преминаване към по-устойчиво общество и икономика. Важно е да обединим усилия, за да превърнем Коалицията за образование, посветено на климата, в успех", заключи българският комисар Мария Габриел.

Facebook logo
Бъдете с нас и във