Банкеръ Weekly

Общество и политика

Общите устройствени планове се отлагат

Въвеждането на ред  в безразборното застрояване чрез широко разпространената практика за одобряване на подробни устройствени планове на парче в почти всички общини в страната се отлага с още поне две години. Това става ясно от внесените предложения  за изменение на Закона за устройство на територията, според който  до 1 януари 2019-а  кметствата  бяха задължени да са изработили и приели своите  подробни устройствени планове.  Законодателите се кълняха  преди година, че така  ще бъде пресечена  възможността всеки инвеститорски интерес да бъде задоволяван в зависимост от влиянието на неговия "заявител".  Сега обаче очевидно  нещата са се променили и група народни представители от управляващата партия (ГЕРБ), предвождани от заместник-председателя на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Александър Ненков,  за пореден път са решили да дадат  възможност на местните управи още две години по собствено усмотрение да превръщат земеделските земи в урбанизирани територии така, както е удобно някому. Срокът на задължението на общините да бъдат готови с новите си устройствени планове ще бъде удължен  до 1 януари 2021 година.

Разбира се, документално мотивите за това отлагане са оформени прецизно. На първо място се посочва, че процедурите за избор на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки в повечето случаи се обжалват и това изисква допълнително време за влизане в сила на взето решение, а дори и до провеждане на нова процедура. Другият посочен проблем е затрудненото набавяне на изходните данни и информацията, свързана с устройството на съответната територия. Сякаш от години не се изливат милиони левове за покриване на страната с кадастрални карти, а общините продължават да стоят "дистанцирани" от регистрите на собствеността в тях...?!

Естествено, не липсва и мотивът, че процедурите за обществено обсъждане  също бавели процесите.

Със сигурност забавяне има. Но в този случай човек не може да не си зададе въпроса колко натоварен е неизброимият чиновническо-административен апарат, който редовно получава заплатите си, за да свърши тази работа?!

Дебатите по повод на  това предложение за промени в Комисията по регионална политика отдавна са се превърнали в говорилня,  към която са привлечени и десетки експерти от имащите отношение по случая министерства, представители на професионални съюзи и неправителствени организации, които обаче - ако съдим от стенограмите на комисията, публикувани на официалната й интернет страница,  са по-скоро слушатели. Разбира се, с малки изключения.

Някакво "раздвижване" по темата се забелязва единствено когато се коментира въпросът  дали експлоатационните дружества (бел.ред. - електро- и ВиК например) трябва безвъзмездно да предоставят на общините необходимата за изготвянето на устройствените планове информация или тя трябва да бъде заплащана, за да не доведе до "пазарни изкривявания".

Тук, естествено, защитниците на енергоразпространителните компании защитават тезата, че тази информация трябва да бъде заплащана, защото щяла "да ангажира допълнителен административен ресурс".

Така или иначе, очевидно е, че отдалечаването на срока за устройствените планове скоро ще бъде факт.

Още повече  че по данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството до лятото на тази година само 12 от общо 265 общини у нас са имали приети и действащи Общи устройствени планове . И това независимо от факта,че още през 2015-а и 2016-а  регионалното министерство  е  сключило  споразумения със 185 общини за предоставяне на финансиране за изработване на Общи устройствени планове от бюджета на министерството. Сключените от ведомството споразумения с общини само през 2015-а например са били на стойност 5 млн. лева. До лятото на тази година пък бяха сключени нови такива споразумения, чиято  обща стойност беше  4 млн. лева.

И ако в някои случаи действително иде реч за недостиг на средства за разработването на плановете, то едва ли подобно обяснение би било логично, когато става дума за общини по черноморското ни крайбрежие.  Или просто там е "по-удачно" колкото се може по-дълго да се продължи с досегашната практика на общуване между местна власт и инвеститори...?!

Facebook logo
Бъдете с нас и във