Банкеръ Weekly

Общество и политика

ОБЩИНСКИТЕ ОБЛИГАЦИИ ДОЧАКАХА СВОЯ ЗВЕЗДЕН МИГ

Валутният борд принуди местните администрации да
търсят нови източници на ресурси, а не да разчитат само на субсидиите
от държавата. Известно е, че дефицитите в общинските бюджети не
са малки, затова привличането на средства ще бъде от решаващо
значение за съществуването на местните администрации. Разбира
се, ситуацията в големите градове е по-различна, тъй като общинската
приватизация генерира някакви приходи, а либерализацията на някои
услуги като градския транспорт, събирането на сметта и др. смъква
от местните бюджети част от излишните тежести. Но все пак и там
парите не достигат. Затова в сегашната икономическа ситуация емитирането
на облигации е сравнително добър вариант за осигуряване на свеж
финансов ресурс за общините, но липсата на определени нормативни
актове и на добре развит пазар все още са сериозна пречка пред
осъществяването на тази идея.


Интересното е, че в парламента има не един и двама
депутати бивши кметове, и въпреки това в многото законопроекти
за местните финанси този въпрос въобще не е уреден. Единствено
в проекта на народния представител Стефан Нинов се съдържа цяла
глава, посветена на общинските облигации, в която обаче има много
пропуски. Според неговия проект общинският съвет трябва да приеме
план за потребностите на общината, които не могат да бъдат покрити
с бюджетни или извънбюджетни средства. Допуска се на свой ред
Комисията по ценните книжа да откаже разрешение за издаване на
общински облигации, ако прецени, че липсва готовност за усвояване
на събраните средства и не са осигурени интересите на притежателите
им.


Вестник БАНКЕРЪ вече писа за намеренията
на русенския кмет Димитър Калчев да пласира общински облигации
за привличане на сериозни инвестиции за градската инфраструктура.
Проектите са насочени предимно за закупуване на нови автобуси,
за подобряване на пътната мрежа и т.н.


По принцип при издаването на нова емисия облигации
най-важен е въпросът с гаранциите за изплащането на дължимите
по заема лихви. Общините могат да гарантират заемите с приходите
от приватизацията, които се натрупват в Общинския приватизационен
фонд, както и с общинска собственост.


Общинските облигации в света се считат за нискорискови,
но у нас това тяхно предимство едва ли ще бъде оценено подобаващо,
като се има предвид липсата на практика и ниското доверие на населението
към подобни вложения. Ще повярва ли и сега на обещаната доходност
и ще закупи ли общински книжа?


Другият проблем, който не е засегнат в законопроектите,
е коя част от бюджета на общината ще покриват набраните средства
по облигационния заем. Едва ли ще бъде особено рентабилно, ако
парите бъдат насочени за покриване на дефицита, а не за нови инвестиции.
В първия случай разходите по обслужването на заема просто ще бъдат
прекалено високи и съответно трудни за обслужване.


В нито един от законопроектите не са регламентирани
и ролята на Министерство на финансите, на какви условия общините
трябва да отговарят, за да имат право да емитират облигации, както
и размерът, до който е позволено на местната администрация да
се финансира чрез местни и чуждестранни заеми. Все въпроси, на
които депутатите трябва да дадат отговор.


Законът за местните финанси вероятно ще бъде приет
на второ четене в пленарната зала до края на януари. Но на практика
на депутатите от Комисията по местно самоуправление ще им се наложи
доста да поработят, докато обединят четирите законопроекта, приети
на първо четене.

Facebook logo
Бъдете с нас и във