Банкеръ Weekly

Общество и политика

ОБЩИНСКИЯТ ЗАСТРАХОВАТЕЛ ИЗВОЮВА НОВИ ТЕРИТОРИИ


ОЗК ЩЕ ЗАСТРАХОВА БУЛГАРГАЗ


ОЗК УЛУЧИ ДЕСЕТКАТА ПРЕЗ МИНАЛАТА СЕДМИЦА


Декември бе доходоносен за Общинска застрахователна
компания. Дружеството успя да сключи застрахователни договори
с двама от най-предпочитаните клиенти на нашия пазар - държавната
фирма Булгаргаз и общинския холдинг Столичен
градски транспорт.


Общинският застраховател ще покрива за държавната
газова компания рисковете, свързани с имуществените щети. Договорите
бяха сключени след провеждането на търг, в който Общинска
застрахователна компания спечели застрахователното обслужване
на целия сграден фонд на Булгаргаз и имуществото в
него. По този начин ОЗК стана четвъртият застраховател (след ДЗИ,
Булстрад и България), който сключва договор
с Булгаргаз.


Сред добрите бизнеспопадения на Общинска застрахователна
компания през последния месец е и сключеният договор с холдинг
Столичен градски транспорт. Общинският застраховател
поема рисковете по Каско застраховките на целия тролейбусен
парк, който включва около 110 машини. Има вероятност до няколко
дни ОЗК да се договори да поеме и рисковете по задължителната
застраховка Гражданска отговорност за този парк, но
в момента двете страни все още преговарят.


Застраховането на столичните тролейбуси не е първият
опит на ОЗК да поеме обслужването на градския транспорт. Общинска
застрахователна компания е основният застраховател и на
построената и функционираща част от метрото. Персоналът на подземната
железница и съответно гражданите, ползващи услугите му, са застраховани
в ОЗК от самото пускане в експлоатация на транспортното съоръжение.
Основното хале и мотрисите на метрото също са застраховани в общинската
застрахователна фирма. Ситуацията с подземните влакове обаче е
малко по-особена: те са заложени пред банков консорциум срещу
кредит, необходим за довършване на строителните работи на метрото,
което означава, че ОЗК носи отговорността върху залога.


Общинска застрахователна компания е реализирала
900 млн. лв. премиен приход за 11-те месеца на 1998 година. Цифрата
е обнадеждаваща, като се знае, че за цялата минала година той
е възлизал на 400 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във