Банкеръ Weekly

Общество и политика

ОБЩИНСКИЯТ ЗАСТРАХОВАТЕЛ ГОТОВ ЗА ЛИЦЕНЗ

След почти едногодишно присъствие на пазара Общинска застрахователна компания АД отчете печалба в размер на скромните 247 000 лв. на общото си събрание миналата седмица. Амбициите на компанията за тази година обаче са значително по-големи, заяви пред в.БАНКЕРЪ изпълнителният директор на дружеството Снежана Христова. Според нея дейността му е приведена в съответствие с изискванията на нормативните и поднормативните актове за застраховане и в близките дни ще бъдат подадени необходимите документи за получаване на лиценз. Изискваният от закона 3 млрд. лв. минимален капитал е вече ефективно внесен по набирателните сметки на дружеството в Общинска банка и в банка България инвест.


В усилията за набирането на капитала към шестимата учредители на компанията, които са изцяло общински дружества, след решение на акционерите от 28 януари 1998 г. се включиха и още няколко нови. Между тях са вече утвърдени имена в застраховането: ДЗИ, ЗПАД България и ЗАД Енергия. След увеличението на капитала дяловото участие на съсобствениците в Общинска застрахователна компания се разпределя по следния начин: Столична община - 10%, Столична общинска банка - 5%, Топлофикация - София - 10%, Паркинги и гаражи - 10%, Триадица - 6.1%, Софийски аптеки - 0.1%, ДЗИ - 9%, ЗПАД България и ЗПАД Енергия - по 7.4 процента. Досегашният акционер на застрахователната компания - общинската фирма Софийски имоти, също участва в увеличението на капитала, но чрез апортна вноска, като делът й възлиза на 35 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във