Банкеръ Weekly

Общество и политика

ОБЩИНСКА БАНКА ЩЕ АКЦЕНТИРА НА ЖИЛИЩНОТО КРЕДИТИРАНЕ

До края на януари капиталът на Общинска банка ще
достигне 5 млрд. лв., съобщи за в. БАНКЕРЪ изпълнителният
директор на кредитната институция Ваня Василева. В тази сума влиза
и дяловото участие от около 160 хил. щ. долара на Банк Москвы,
което мениджърите на двете банки договориха през есента на миналата
година. Втората вноска в капитала на банката, чрез която той ще
достигне 10.3 млрд. лв., ще бъде направена до края на май. Увеличението
ще стане чрез издаване на поименни акции с право на глас с номинал
от 10 000 лева всяка. Столичната община, която в момента държи
62.72% от капитала, ще запази мажоритарния пакет акции, а според
решение на общото събрание акционерите се отказват от пропорционално
участие в увеличението.


Общинска банка приключи миналата година с печалба
преди провизиране в размер на 4.4 млрд. лв. и балансово число
от 101 млрд. лева. Според г-жа Василева проблемите с прилагането
и тълкуването на Наредба N9 на БНБ за провизиите все още не позволяват
да се посочат чистата печалба на банката и точната стойност на
показателя за капиталовата й адекватност. Но през ноември миналата
година общинската кредитна институция бе с капиталова адекватност
от 29 процента. Очакваме да приключим 1997 г. с капиталова адекватност
от около 30%, което показва, че Общинска банка вече функционира
пълноценно, обобщи г-жа Василева.


Размерът на кредитния портфейл на банката е около
8.6 млрд. лв., като всички заеми са редовни. Привлечените средства
от нефинансови институции са около 97 млрд. лв., а от финансови
- около 1 млрд. лева. Сотношението между левовите и валутните
средства е 10 към 1.


Кредитната политика на банката през 1998 г. няма
да е специализирана, но ще отговаря на бизнесцелите, с които тя
е създадена. Ще търсим реализация на паричните си ресурси
чрез кредитиране на проекти за строежи на гаражни площи на територията
на столицата и жилищно строителство, уточни Ваня Василева.
Въпреки тази насоченост ръководството се надява, че ще финансира
ефективни и добре обосновани проекти и във всички останали сфери
на икономиката.


По думите на Ваня Василева, приоритет в работата
на банката ще са търговията с ценни книжа, като за целта ръководството
ще преговаря и за акционерно участие в Българска фондова борса.
Кредитната институция смята да формира свой инвестиционен портфейл,
който да управлява самостоятелно. Банката ще обслужва бюджета
на столицата и вероятно ще кандидатства за касов изпълнител на
общинските бюджети на Варна, Русе и Благоевград. В момента специалистите
й работят по разчетите за издаване на дебитни карти. Като нови
банкови продукти ще бъдат въведени и депозити с преференциални
условия за учащи и пенсионери.

Facebook logo
Бъдете с нас и във