Банкеръ Daily

Общество и политика

Общините получават допълнителни 2 млн. лв. за образование

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери в размер на 1 902 782 лв., които ще бъдат разпределени по бюджетите на общините, за осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието.

От тях 1 799 902 лв. ще бъдат предоставени по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда”, като 216 506 лв. са за финансиране на 28 общински профилирани гимназии и средни училища, в които през учебната 2020/2021 г. ще се ремонтират, обзавеждат и оборудват учебни кабинети и класни стаи за профилирано обучение по физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование.

Други 583 396 лв. са предвидени за изграждането на площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата. Предвидено е такива площадки да бъдат изградени  в 90 детски градини и 181 училища. 

С предоставените 97 280 лв. по програма „Заедно за всяко дете” ще бъдат включени родителите/семействата в процеса на обхващане и включване на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование и с цел да се повиши възпитателният потенциал на семейството.

Осигурени са и 10 690 лв. за разработване и въвеждане на комплекс от мерки и прилагане на интегриран подход за всяко дете, което е идентифицирано като необхванато или е застрашено от отпадане от системата на образованието.

С 86 590 лв. 27 детски градини и 45 училища ще бъдат подпомогнати по втория модул „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование”.

По програма „Мотивирани учители“ са отпуснати 5 600 лв. Целта е да осигурят квалифицирани учители, които работят в отдалечени райони или с ученици с понижени образователни резултати. Тези учители ще получават допълнително възнаграждение в размер на 500 лв. и средства за наем в размер на 200 лв. на месец или възстановяване на транспортни разходи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във