Банкеръ Weekly

Общество и политика

ОБРАТНОТО ИЗКУПУВАНЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА САМО ОТ БЮДЖЕТА

НОВИ УСЛОВИЯ ПРИ ЕМИТИРАНЕТО НА ЦЕЛЕВИ ЕМИСИИ


Министерството на финансите променя условията за целеви емисии ДЦК. Това стана ясно на срещата с новоизбраните първични дилъри, проведена миналия петък във ведомството на Муравей Радев. Две седмици преди това в.БАНКЕРЪ вече бе информирал своите читатели за намеренията на Министерството на финансите да създаде специален сегмент в пазара за ДЦК, с който по-успешно да атакува спестяванията на гражданите. Примамка за гражданите ще е както високата сигурност, така и по-високата доходност в сравнение с банковите депозити. До сряда, 15 април, първичните дилъри трябва да заявят във финансовото ведомство дали приемат да продават целеви ДЦК.


Емисии от новите бонове и облигации ще се появят на първичния пазар след 22 април. Тяхната срочност е 6, 12 и 24 месеца. От финансовото ведомство подчертаха, че специално по двегодишните облигации доходността ще бъде равна на ОЛП плюс два пункта и почти двукратно ще надвишава лихвите по левовите депозити. Поради тази причина е много вероятно още в близко бъдеще банките да пристъпят към повишаване на лихвата по дългосрочните влогове, като свият маржа между депозитите и кредитите.


По нов начин е уреден и механизмът за пласмент и обратно изкупуване на преференциалните книжа. Силно се стеснява ролята на търговските банки. Занапред те ще се радват единствено на скромната си роля на комисионери, които ще извършват обратното изкупуване на книжата от гражданите за сметка на бюджета. На банките се забранява да държат целеви бонове и облигации в своите портфейли, както и да ги предлагат за покупко-продажба на междубанковия пазар. Срещу съгласието си да спазват тези забрани банките ще получават твърде скромна комисиона - 0.2% от продадените количества 6- и 12-месечни бонове и 0.3% от реализираните обеми двегодишни облигации.


С новата уредба на пазара за целеви емисии ДЦК Министерството на финансите на практика концентрира в ръцете си цялата дейност по ценообразуването в търговията с тези ценни книжа. Всеки понеделник то ще изпраща на кредитните институции условията за продажба на целевите ДЦК и финансовите институции ще котират абсолютно еднакви цени.


Банките ще продават целевите бонове и облигации в продължение на две седмици и едва след изтичането на този срок ще се разплащат с бюджета.


Променя се и срокът, след изтичането на който книжата от целевите емисии ще могат да се изкупуват обратно. Досега той бе 3 месеца, а занапред ще е 6 месеца.


За да укрупни търговията и за да извади от нея дребните играчи, Министерството на финансите ще продава новите ДЦК на минимални пакети по 50 000 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във