Банкеръ Daily

Общество и политика

Обмислят буфер за сценичните изкуства след края на COVID-кризата

След две поредни срещи на министъра на културата проф. Велислав Минеков с директори на държавни театри и на културни институти в областта на музикално-сценичните изкуства,бе внесено успокоение в театралната гилдия.

Министерството не планира закриване на културни институти, като са гарантирани заплатите и осигуровките в сектора за времето на пандемията от COVID-19.

Припомняме, че преди дни министърът на културата обяви, че има много губещи предприятия в сферата на културата, в които през годините постоянно са се наливали средства, а те са продължавали да затъват. В реакция на изказването му председателят на Съюза на артистите в България Христо Мутафчиев обяви, че директори на извънстолични театри му се обадили с питане да започват ли подписка с искане оставката на новия министър на културата. За да изясни ситуацията, проф. Минеков покани на среща в Министерството на културата както председателя на САБ – Христо Мутафчиев, така и 38-те директори на държавни театри у нас. След това министърът провел и втора среща с директори на музикалните центрове у нас. На срещите участвали и ресорният заместник-министър проф. Борислава Танева и заместник-министърът Весела Кондакова.

В резултат на събиранията, на които основно са били споделяни притеснения, свързани с трудното възстановяване на дейността и след COVID-кризата, се е взело решение да се обмисли създаването на буфер за културните институти в областта на сценичните изкуства след приключването на пандемията.

По отношение на принципите на финансиране се обмисля отстраняване на някои недостатъци на делегираните бюджети, както и промяна в т. нар. Методика за финансиране на държавните културни институти с нейните утвърдени единни разходни стандарти.

Немалко от директорите на музикалните културни институти са подчертали, че за тях не е добре финансирането да се извършва по осреднени стойности. По-разумно би било да се отчитат спецификите на всеки един културен институт, като например да се взимат предвид фактори като социално-демографския профил на посещаващите културния център, типа населено място, където се намира, сградния му фонд, естетическите задачи, които си е поставил.

Предложено било във финансирането да се заложи както статична част (заплати и сграден фонд), така и да се запази съществуващата и до сега динамична част (субсидия върху приходите).

Обсъдени били и възможности за промяна на сега действащия Закон за меценатството, така че реално да мотат да се подпомагат изкуствата чрез дарителство.

Дискутирана е била необходимостта от привличането на общините по места към подкрепа на институтите, като е предложено това да се регламентира и законово, за да има устойчивост.  Във връзка с това намерение проф. Минеков обявил, че ще покани на среща и заместник-кметовете по култура в страната, за да може да се гарантира провеждането на адекватна национална политика в областта на музикално-сценичните изкуства.

В края на срещите е било взето решение всички предложения на директорите на културните институти от сценичните изкуства да бъдат подадени в писмен вид, след което да бъдат повторно обсъдени и предложени за промяна още на следващия парламент.

Освен това министър Минеков е призовал работна група да изготви в кратък срок предложения с ясна визия за бъдещото възстановяване след COVID-пандемията, които да могат да бъдат поставени като задължителни за изпълнение от следващия министър на културата, независимо кой е той. Заместник-министърът проф. Борислава Танева е разяснила пред директорите на държавните театри подробности по Плана за възстановяване и негови инструменти за финансиране, които биха могли да се използват от културните институти по места в общините.

Като по-спешна мярка към министър Минеков е била отправена молба за по-бързо придвижване на договори за съвместно финансиране с общините, които се очаквали още от февруари, по време на управлението на неговия предшественик – министър Боил Банов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във