Банкеръ Daily

Общество и политика

Облекчават преминаването през контролно-пропускателните пунктове в областните центрове

Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която се облекчава преминаването през контролно-пропускателните пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове, информират от пресцентъра на Министерството на здравеопазването. 

В заповедта се посочва, че през  пунктове се пропуска преминаването на лица само в случай на неотложност на пътуването, наложено от полагане на труд в населеното място, здравословни причини на пътуващия или на негови близки, завръщане на настоящ или постоянен адрес, или на адрес, на който пътуващият временно пребивава.

Ще бъдат пускани и граждани, които  полагат грижи за роднини или близки, когато населеното място, в което живеят те, е различно от това на постоянния или настоящ адрес на пътуващия. Пътуващите ще имат възможността при необходимост да снабдят за себе си или лица, за които полагат грижа, със стоки от първа необходимост, когато в населеното място по техния постоянен или настоящ адрес няма търговски обекти или аптеки, от които да се снабдят с тези стоки.

Обстоятелствата за преминаването през контролно-пропускателните пунктове се удостоверяват със служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта, медицински документ, документ за самоличност или декларация от лицето за вида на причината, поради която се налага пътуването.

Заповедта на здравния министър указва, че водачите и пътниците в товарни автомобили и автомобили, с които се осъществява охрана на ценни пратки и товари (инкасо автомобили), представят само документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта.

След представяне на документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта, с приоритет през контролно-пропускателните пунктове се пропускат служители на хранителни вериги и аптеки, осъществяващи доставки на продукти и лекарства, които са от значение за националната сигурност.

С приоритет през контролно-пропускателните пунктове се пропускат и лицата, нуждаещи се от спешна медицинска помощ, ВИК, електроснабдителните и топлоснабдителните дружества,  извършващи неотложни ремонтни и/или аварийни дейности, както и превозни средства със специален режим на движение.

Мерките, въведени със заповедта на министъра, са в сила до изричната им отмяна.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във