Банкеръ Weekly

Общество и политика

ОБЕМИТЕ ВЪВ ВТОРИЧНАТА ТЪРГОВИЯ С АКЦИИ НАРАСТВАТ

Миналата седмица търговията с корпоративни ценни

книжа придоби още по-организиран характер. Очертаха се и първите

кандидати за родни сини чипове (за незапознатите с

жаргона - акции на водещи компании, с които се търгува безотказно)

фирми като МДК, Соди, Плевенски

цимент, Полимери, Агрополихим, Тича,

ЗИТ. Интересът към закупуване на големи обеми от точно

определени акции вече очертава предпочитанията на стабилните инвеститори.

Миналата седмица към кандидатите за участие в елитна

група се присъединиха и емитенти като Светлина

и Харманлийска керамика.

Сделките, извършвани чрез трансферен агент, достигнаха

122, а собственика си смениха 2214 книги. Особено големи са обемите

в търговията и с книжата на Светлина ЕАД - 278 сделки

за 2225 акции; Тича ЕАД - 205 сделки за 6964 акции;

Харманлийска керамика ЕАД - 153 сделки за 4428 акции,

и ЗИТ ЕАД - 120 сделки за 2014 акции.

При сделките, осъществени чрез инвестиционен посредник,

абсолютен рекорд поставиха книжата на Плевенски цимент

ЕАД - 710 сделки с 10 338 акции; на МДК - 78 сделки

за 4098 акции и - за първи път - на Радио системи

ЕАД - 76 транзакции за 1687 книги.

Засега все още не е ясен точният образ на купувачите,

докато ликът на продавачите е ясен - притиснати от нуждите, работниците

заменят де факто кон за кокошка, без да разбират истинската

стойност на притежаваната от тях хартия. Но ако вземем предвид

като индикатор големите обеми на отделни транзакции, най-вероятно

става дума за дълбоко и дългосрочно вътрешно преразпределение

на собствеността и до структурно изместване в палитрата от дялови

участия на отделните по-крупни акционери.

Продължава и формирането на крупни лични пакети с

акции, крайно необходими в борбата за запазване на досегашни ръководни

позиции във вече раздържавените предприятия. През седмицата продължи

и настъплението на чуждите инвеститори, предполагащи с право,

че формирането на крупни портфейлни инвестиции е най-верният път

към навлизането на българския капиталов пазар. Особено изгодни

за тях са преференциалните акции, защото им позволяват да навлязат

в дружествата и да придобият реално знание за тяхното истинско

икономическо положение.

Налице е и своеобразна вълнообразна тенденция, която

още търси своето обяснение. Засега не е ясно кой агент - трансферният

или инвестиционният, е предпочетен в дългосрочен план от продавачите.

Ако досега в търговията с корпоративни книги инвестиционните посредници

са извършили 987 сделки и са продали 22 179 акции, за последните

пет работни дни те са посредничили едва 16 транзакции. Но за предходната

седмица данните бяха други - 729 сделки.

Паралелно продължава да набира скорост и търговията

чрез трансферен агент - през последната седмица са извършени 122

сделки за 2214 акции, а от началото на търговията - 1203 транзакции

с 24 906 акции.

Възможностите за печалба ще се усилват както поради

разликата в цената, по която е била придобита една и съща корпоративна

книга в масовата и в касовата приватизация, така и поради стабилността

на българския лев, вързан за германската марка. В подобни условия

придобиването на акции е особено изгодно, особено предвид предстоящата

преоценка на активите на повечето предприятия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във