Банкеръ Daily

Общество и политика

„Обединени патриоти“ подпомагат със закон развитието на 130 общини

Народните представители от „Обединени патриоти“ внасят предложения в Закона за устройство на територията, с които удължават за още две години възможността да се преотреждат земеделски земи в общините, в които няма влязъл Общ устройствен план (ОУП).

На този етап над 130 малки и големи общини у нас все още нямат влязъл в сила Общ устройствен план (ОУП), подчертават в мотивите си Валери Симеонов, Борис Ячев, Христиан Митев от НФСБ, които са сред вносителите на промените. Това спъва развитието на инфраструктурата, на бизнеса, на строителството, на предприемачеството и не позволява развитието на икономическите процеси в тях.

Вносителите подчертават, че с удължаването на срока с две години дават възможност, не само за преотреждане на земеделски земи, но и за приемане от общините на ОУП, което понастоящем е затруднено поради:


  • Обжалване в повечето случаи на процедурите за избор на изпълнител на ОУП по Закона за обществените поръчки, което налага често откриването на нова процедура;

  • Затруднено набавяне на необходимите за изработването на общите устройствени планове изходни данни и информация;

  • Значителни по своята продължителност процедури за обществено обсъждане и такива за съгласуване със заинтересованите институции и органи.

Според сега действащото законодателство от 1 януари 2021 г. няма да може да се преотреждат земеделски земи за стопански и икономически цели, за изграждането на инфраструктурни проекти – пътища, водопроводи и др., което е сериозна пречка пред тези общини.

Ето защо с внесените промени преди второто четене на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията се предвижда срокът за приемане на ОУП да бъде удължен до 01.01.2023 г., вместо до 01.01.2021 г., както е към момента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във