Банкеръ Weekly

Общество и политика

ОББ ЩЕ ПОЗВОЛЯВА ОВЪРДРАФТ ПО СВОИТЕ ДЕБИТНИ КАРТИ

От първи октомври тази година Обединена българска банка ще разреши на своите клиенти да ползват овърдрафт по дебитните си карти. С този ход Обединена българска банка става втората финансова институция в България след ПИБ, която предоставя на своите клиенти правото да ползват временно превишение над наличните салда по разплащателните си сметки при заплащане на стоки и услуги.


До края на 1998 г. ОББ ще бъде готова да пристъпи към издаване и обработка на транзакциите с карти на VISA. На хората, предпочели електронните пари, банката ще предостави VISA картите - classic, business, gold и electron.


В момента ОББ предлага Eurocard/Mastercard - стандартна (масова), сребърна (бизнес) и златна лична карта. Таксите, които се събират от желаещите да ги притежават, са 45 щ. долара за масовата карта, 100 щ. долара за бизнескартата и 150 щ. долара за златната карта. Сребърната и златната карти могат да се издават както на фирми, така и на физически лица.


ОББ предлага и карти на най-голямата японска компания в този бранш - JCB, които могат да се ползват и на международните ATM терминали. От август тази година всички карти на JCB работят и с ПОС-терминалите.


При откриването на дебитна карта в ОББ клиентът може първо да получи картата си и след това да внесе нужните за захранването на разплащателна сметка пари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във