Банкеръ Weekly

Общество и политика

ОББ ОТКРИ СЕЗОНА НА БАНКОВАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Приватизацията на ОББ е доказателство за твърдото

намерение на правителството да провежда дългосрочни реформи за

преструктуриране на българския финансов и индустриален сектор

- заяви вицепремиерът Александър Божков. Той заедно с изпълнителния

директор на БКК Димитър Димитров и с члена на съвета на директорите

на консолидационната компания Валентин Цветанов подписаха договора

за продажба на ОББ. От името на ЕБВР подписи под споразумението

с БКК сложиха Пиер Меланже и Сали Уорън, за БУЛБАНК - Чавдар Кънчев

и Венцислав Антонов, а за Oppenheimer amp; Co.Inc - Майкъл Стентън

и Джеф Конър. Тримата нови инвеститори придобиха целия дял на

БКК в ОББ - 99.6%. ЕБВР и БУЛБАНК станаха собственици на по 35%,

а Oppenheimer amp; Co.Inc на 30 процента. Първите двама инвеститори

са добре познати в България. Третият - Oppenheimer amp; Co.Inc,

е една от големите финансови компании в САЩ. Тя е основана през

1950 г. и е собственост на Oppenheimer Croup, Inc. Капиталът на

Oppenheimer amp; Co.Inc е 407 млн. щ. долара. Компанията извършва

операции с ценни книжа, занимава се с инвестиционно банкиране,

с управление на активи на корпорации и на големи части инвеститори.

Нейният филиал Oppenheimer Capital е една от най-големите фирми

в САЩ за управление на парични средства. Тя оперира с 48.2 млрд.

щ. долара - свободни парични средства на пенсионни и взаимни фондове,

на различни институции и на частни лица. Фондът на Oppenheimer

amp; Co.Inc управлява над 800 млн. щ. долара, половината от които

са инвестирани в Източна Европа и Русия.

Тримата инвеститори се ангажираха да увеличат капитала

на ОББ с 30 млн. щ. долара, които ще внесат пропорционално на

дяловото си участие до края на годината. Още 15 млн. щ. долара

те ще инвестират в ОББ през следващите три години. ЕБВР, БУЛБАНК

и Oppenheimer amp; Co.Inc подписаха споразумение, което урежда

взаимоотношенията по между им.

Facebook logo
Бъдете с нас и във