Банкеръ Daily

Общество и политика

НПО-та настояват за назначаване на виципремиер по климата

Коалицията предлага новия кабинет да сформира позицията вицепремиер по климата по модела, по който преди 15 години се сформира вицепремиер за управление на европейските средства.

Създаването на позиция вицепремиер по климатичния преход и зелената трансформация е възможност за ускорено устойчиво икономическо развитие на България. Завършилата преди броени дни 26-та Конференция на ООН по изменението на климата доказа, че основна тема в политическия дневен ред в следващите години ще бъдат климатичният преход и зелената трансформация. Това заявиха от коалицията от неправителствени организации „За зелен рестарт“. 

В началото за преговорите за съставяне на кабинет коалицията отново призовава за създаване на специализирана управленска структура в новото българско правителство - Вицепремиер по климатичния преход и зелената трансформация, "следвайки успешните европейски примери и препоръките на Европейската комисия".

"За зелен рестарт" твърди, че създаването на тази длъжност няма да изисква тежка административна реформа в сегашната сложна ситуация у нас. От нея обаче ще има огромна полза, защото ще укрепи и подпомогне ускореното устойчиво икономическо развитие, преодоляване на социалните неравенства и включително ще координира на хоризонтално ниво политиките за климата и биоразнообразието. 

Длъжността вицепремиер по климатичния преход и зелената трансформация ще стимулира предприемането на незабавни спешни мерки, както и ще работи за дългосрочна реформа, която да гарантира, че България ще заеме водещо място в европейския зелен дневен ред.

Преди повече от месец, когато от коалиция „За зелен рестарт“ за първи път предложи идеята, все още не не се знаеше какви решения ще бъдат взети на 26-тата Конференция на ООН по изменението на климата. Днес вече е ясно, че още догодина ще е необходимо да се актуализира и завиши целта за намаляване на парниковите емисии до 2030-та година. Европейската цел за това десетилетие е намаляване на емисиите с най-малко 55% спрямо 1990-та година. На всички е ясно, че България вече драстично изостава за постигането на тази задача. А как България ще постигане и целите за въглеродна неутралност за 2050-та година - никому не е ясно.

Според коалицията планът за възстановяване и устойчивост е само един от инструментите, който трябва да ускори трансформацията, както на българската икономика, така и на българското образование и общество. Те  настояват  за бързо приключване и приемане на коментарите от ЕК, след което новият кабинет да сформира позицията за вицепремиер по климатичния преход и зелената трансформация по модела, по който преди 15 години се сформира вицепремиер за управление на европейските средства.

"С тази нова роля България ще има длъжностно лице, което да отговаря за приоритизиране, координиране и реализиране на реформите в Плана за възстановяване и устойчивост и постигане на европейските цели, за да могат инвестициите в него, съвместно с другите финансови инструменти и национални и европейски стратегически цели, да осъществят постигането на тази трансформация", се казва в позицията на организацията. 
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във