Банкеръ Weekly

Общество и политика

...НОВО ПЕСИМИСТИЧНО НАЧАЛО

Според Преходните и заключителните разпоредби на Закона за ценните книжа и фондовите борси акционерните дружества, които предлагат публично свои акции, са длъжни да приведат вече издадените си ценни книжа в съответствие с изискванията на закона в срок от пет месеца, след като комисията започне да приема документи. Този срок изтече в края на септември 1996 г., но нито едно от дружествата не подаде документи. Дали е имало търговия с книжата на стари емитенти не може да се твърди със сигурност. Повечето от акциите им бяха на приносител и практически върху прехвърлянето на собствеността не може да се упражни контрол. Според играчи на пазара старите акции не са атрактивни и сделки с тях не се правят. При нарушаване на забраната могат да се наложат наказания, но след хиперинфлацията от миналата година сумите изглеждат смешни - от 1 до 5 млн. лева.


Единственият от старите емитенти с одобрен проспект е Търговски дом АД - Варна. Той се отнася само за новата трета емисия, тъй като предишните две вече не се търгуват. Дружеството е учредено през 1993 г. от община Варна, общинската търговска фирма Лазур, които внасят по 30 млн. лв., и още няколко общински фирми, чието участие е общо 7 млн. лева. Първата емисия на въпросното дружество едва ли може да се нарече успешна - заявени са акции за 300 млн. лв., а са изкупени едва за 67 милиона. В началото на 1995 г. бе пусната втора емисия за 532 583 000 лв., която да увеличи капитала на 600 млн. лв., но и от нея са записани едва 10 581 акции. Според информация от Търговски дом АД - Варна, третата емисия, чийто проспект е одобрен от Комисията по ценните книжа през май 1997 г., е изкупена изцяло. Тя е за 77 994 000 лв. и увеличава капитала на дружеството до 156 млн. лева. Търговският дом е още в строителство - общата му площ трябва да е 17 146 кв. метра. Ако се съди по проспекта, набираният сега капитал ще се използва за построяването на магазин от 160 кв. метра.


Междувременно дружеството преживява добре от наеми на магазини в централната част на морската ни столица и през 1997 г. приходите му са в размер на около 72 040 щ. долара. Търговски дом АД - Варна, притежава 34 магазина, които в по-голямата си част са на ул. Княз Борис I.

Facebook logo
Бъдете с нас и във