Банкеръ Weekly

Общество и политика

НОВИТЕ ДРЕХИ НА ДДС


Дали правителството ще намали ставките по данък добавена
стойност от 22 на 20%, тепърва ще се разбере. Политическа воля
за по-леко облагане има, твърди министърът на финансите Муравей
Радев, но реалностите не позволяват да се направи много в тази
насока.


Интересното е, че в проекта не са заложени диференцирани
ставки. Така отпада, или по-точно се отлага за в светлото бъдеще,
очакваното намаление на ДДС за хранителните продукти. Нещо повече
- тези, които досега бяха освободени от данък като пшеничен и
ръжен хляб, прясно краве и кисело мляко, сирене, както и водата,
дърва за огрев, учебници и научна литература, също ще се облагат.


От ДДС ще бъдат освободени


само онези здравни услуги, които се заплащат от републиканския,
общинския бюджет или от здравноосигурителните каси. Частната медицинска
практика става облагаема. (Бел. а. - Може би защото е по-лоша!?)
Същото важи и за частните образователни услуги. Финансирането
от бюджета обучение, като например в университетите по държавна
поръчка, ще е без ДДС.


Ако днес говорим за облагаеми сделки, то занапред
основното понятие, с което ще се борави, е доставка.
(В новия проект доставка означава прехвърлянето на собственост
върху стока или вещни права върху стока, извършването на услуга,
когато се извършва срещу насрещна престация, на основание сключена
сделка или с цел такава да се сключи.) Досега облагане с
ДДС имаше при прехвърляне на собствеността на стоката (съответно
извършване на услугата) или при заплащането й. Занапред се предвижда
това да става и в още един случай: при фактическото доставяне
на стоката (ако е станало). Както предупреждават експертите от
ГУДА, ако при данъчна проверка в склад се установи доставка,
която не се води по документи, и лицето, регистрирано по ДДС няма
договор, с който да докаже, че тази стока ще му бъде прехвърлена
или е платена, то за дата на изпълнението на данъчното събитие
ще се приема датата на предаване на стоката. С други думи,
хванат ли те в крачка, плащаш си ДДС.


Обхватът на данъчнозадължените лица се разширява


Чуждестранните лица, които имат офис, кантора, търговско
представителство в страната, регистрирани по Закона за чуждестранните
инвестиции, могат да се регистрират и по ДДС, ако отговарят на
определените от закона критерии. Когато регистрацията е извършена
от акредитиран представител - местно лице, представляващо чуждестранната
фирма в данъчните правоотношения, то ще носи солидарна отговорност
наравно с нея.


В проектозакона е предвидена и възможност по ДДС
да се регистрират фирми, без да имат набран облагаем оборот от
75 млн. лева. Става въпрос за дружества с основен капитал над
1 млн. щ. долара, които, започвайки от нулата, ще могат веднага
да се регистрират по ДДС.


Новост е и възстановяването на данък добавена стойност
за покупки, направени преди регистрацията по ДДС, когато дадена
фирма достигне необходимия оборот от 75 млн. лева. За целта ще
е необходимо тя да представи опис на наличните си активи към датата
на регистрацията.


Проектът предвижда възстановяване на данъчен кредит
за стоки, закупени в страната от чужденци. Размерът на сумата,
над която това ще е възможно, ще се определи в специална наредба,
а срокът вероятно ще е шест месеца. Упълномощаването на някое
физическо лице или на кеш-бек компания (която се занимава с възстановяване
на данъци в чужбина) са другите начини за възстановяване на ДДС,
ако чужденецът няма тази възможност. Данъкът ще се възстановява
от магазина, където е закупена стоката, а той ще си иска кредита
от държавата, вписвайки го в дневника за покупките. Някои
страни имат данъчни бюра на самата граница, но това е свързано
с много средства, с изграждане и оборудване на работни места,
софтуер и т.н. На този етап не можем да си позволим подобно нещо,
обясни Валери Колчев от отдел Косвени данъци при ГУДА.


Нов регламент се въвежда при


облагането с ДДС на сделките с вещи втора употреба


с антики и произведения на изкуството. Предвижда
се в тези случаи да се облага само маржът между покупната и продажната
цена.


При сливане, вливане и отделяне на предприятия новообразуваните
дружества ще имат правото да наследяват регистрацията по ДДС.


Съществена промяна в новия законопроект за ДДС е
и


премахването на отговорността от получателя


на една фактура, когато доставчикът му не е отразил
задължението си за данъка към бюджета. За сметка на това получателят
на данъчния кредит трябва да идентифицира доставчика си с име,
адрес, данъчен номер и да докаже, че е платил по банков път както
стойността на сделката, така и данъка по нея. Тогава, независимо
от нередовността на доставчика, остава правото да се ползва данъчен
кредит. Това е стимул да се защитят правата на коректните
данъкоплатци и да се развие плащането по банков път, което по
същество е по-сигурен знак, че има легална сделка, отколкото всичките
кешови плащания, уточни Илонка Райчинова, началник на отдел
Косвени данъци в ГУДА.

Facebook logo
Бъдете с нас и във