Банкеръ Weekly

Общество и политика

НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ДСК ВЕЧ Е В МС

В клуба на българските
банки през тази година ще влезе и ДСК. Проектозаконът, който ще
регламентира преобразуването на касата в банка, вече е на бюрата
на експертите в Министерския съвет и се очаква в скоро време да
бъде разгледан от правителството. Според споразумението с МВФ
той трябва да бъде представен през тази парламентарна сесия и
на народните представители.


Както в. БАНКЕРЪ
вече писа, проектът е съвсем кратък. С приемането му ще се отмени
досега действащият Закон за ДСК и тя ще се превърне в институция,
изцяло подчинена на Закона за банките и на Наредбите на БНБ. Държавната
спестовна каса вероятно ще промени името си и занапред ще се нарича
Българска спестовна банка. Основният й капитал ще бъде определен
от нейния принципал - правителството.


При печалбата на касата
за миналата година, която по предварителни данни е над 100 млрд.
лв., основният капитал на новата банка ще надхвърли 120 млрд.
лева. Собственият капитал пък след преоценката на дълготрайните
й материални активи може би ще е двойно по-голям. Очаква се до
18 месеца след преобразуването да се запази и държавната гаранция
по левовите влогове и депозити в ДСК. През този период на касата
ще бъдат наложени строги ограничения върху рисковите й операции.
Няма да е чудно, ако размерът на големите кредити, които ще й
се позволи да отпуска, е двойно по-малък от този, разрешен на
банките. При всички случаи обаче конкретните ограничения ще бъдат
уточнени с управление Банков надзор на БНБ и стриктно
ще се спазват. Целта е да се избегнат рисковете по време на преструктурирането,
след което рестрикциите постепенно ще отпаднат.


Ръководството на ДСК винаги
е заявявало, че желае тя да остане банка на населението. Затова
и след преобразуването нейните операции ще бъдат съобразени със
стабилността на институцията и най-вече с поддържането на висока
ликвидност. Това означава, че новата банка ще продължи да е сред
най-големите клиенти на пазара на държавни ценни книжа. Същата
политика ще се следва и при управлението на валутните авоари -
право, което тя ще получи непосредствено след приемането на проектозакона.
На първо време привлечените валутни средства ще се влагат в депозити
в първокласни български и чуждестранни банки и в ценни книжа на
държави с максимално висок кредитен рейтинг. След време спестовната
банка ще може да предоставя и валутни кредити.

Facebook logo
Бъдете с нас и във