Банкеръ Daily

Общество и политика

Нови възможности за превода на литература от Югоизточна Европа

Министерският съвет прие решение, с което одобри проект на Рамково споразумение за "Традуки". Програмата "Традуки" е основно за преводачи на художествена литература от български на немски език, както и от български на езиците на Албания, Босна и Херцеговина, Хърватска, Косово, Република Северна Македония, Румъния, Черна гора, Сърбия и Словения.

Става дума за нова редактирана версия на документа, който е одобрен с решение по т. 20 от Протокол № 72 от заседание на Министерския съвет от 16 декември 2020 година, и който е за периода 2021 - 2023 година.

Новата версия на Рамковото споразумение се отнася до актуализирането на съдържанието на програмата и структурата на управление на проекта "Традуки". Освен страните - партньори и финансовите им вноски за участие, настоящият проект на Рамково споразумение за "Традуки" - включва описание на програмните области, организацията на функциониране на програмата, както и структурата на управление на проекта.

Европейската мрежа "Традуки" е създадена през 2008 година. Тя се фокусира върху обмена между немскоезичната литература и литературата на страните от Югоизточна Европа, както и върху литературния обмен в рамките на Югоизточна Европа.

От присъединяването си към "Традуки" България е участвала последователно в пет сесии за кандидатстване и оценяване на проекти. Преди присъединяването си към мрежата, докато е само участник, а не равноправен член на програмата, български проекти са били подкрепяни само спорадично. Още след първата сесия, в която България участва като равноправен партньор, българските кандидатури, както и успеваемостта на проектите ни, се увеличават.

С подписването на Рамковото споразумение за "Традуки" - проект за преводи от, на и в рамките на Югоизточна Европа, Министерството на културата на Република България ще продължи участието си в проекта за периода 1 януари 2021 г. - 31 декември 2023 година.

Сред възможностите, които предлага програмата "Традуки", е и опцията чуждестранни писатели да кандидатстват за три до четири стипендии за престой в Къщата за литература и превод в София. По време на престоя си у нас те могат да да работят върху свой писателски или преводачески проект, да създадат нови контакти с български колеги, да участват в събития пред софийската публика.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във