Банкеръ Daily

Общество и политика

Нови текстове в закона за тютюна намаляват административната тежест в сектора

Депутатите одобриха на първо четене промените в Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, имащи за цел да намалят административната тежест в сектора. Новите текстове привеждат националното законодателство в съответствие с правото на Европейския съюз, регламентиращо производството, представянето и продажбата на тютюневи изделия.

Данните и информацията за тютюневите изделия вече ще се представят само от производителите и вносителите, като отпада необходимостта информация да предоставят лицата, които въвеждат на територията на страната подобни изделия от друга държава-членка на Европейския съюз. Всички данни и информация вече ще се предоставят чрез Общия електронен портал на Европейския съюз. В тази връзка се прецизират правомощията на Института по тютюна и тютюневите изделия, който към момента е отговорен за тяхното съхранение и за осигуряването на достъп до тях на Европейската комисия и на другите държави от ЕС.

Предвидено е от 1 април 2020 г. разрешенията за изкупуване на суров тютюн от безсрочни да станат със срок от 4 години.

Завишават се и санкциите за тези, които изкупуват суров тютюн без валидно разрешение и сключен договор с тютюнопроизводител. По тежки наказания ще има и за непредоставилите на съответната комисия по тютюна изискуемата информация. Предвижда се санкцията да е не по-малко от 30 на сто от стойността на тютюна, а самият тютюн да се отнема в полза на държавата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във