Банкеръ Weekly

Общество и политика

НОВИ РЪЦЕ ЩЕ ЗАМЕСВАТ ТЕСТОТО ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА ХЛЕБНА МАЯ - РУСЕ

Днес, 8 декември 1997 г., трябва да отпадне един от малките проблеми около големия приватизационен скандал Хлебна мая - Русе. За тази дата в 17 часа е насрочено общото акционерно събрание на купувача - добилото печална известност частно дружество Хлебна мая - Инв.. То има шанса да изпълни една от препоръките на Агенцията за приватизация, дадени на 2 октомври 1997 г. - да проведе успешно акционерната си сбирка и да си избере нов легитимен изпълнителен директор, който да подпише готовия договор за покупко-продажбата на държавния русенски завод.


Дневният ред на форума предвижда да бъдат гласувани промени както в устава на дружеството, така и в съвета на директорите. Поради фактическа невъзможност да изпълняват функциите си от досегашния седемчленен състав на съвета трябва да отпаднат имената на покойния Кръстан Радев, който бе и изпълнителен директор на държавното предприятие Хлебна мая ЕАД, и на арестуваната Лиляна Михайлова, изпълнителен директор на частната Хлебна мая - Инв и икономически - на държавната.


Както научи в. БАНКЕРЪ, на акционерното събрание ще бъде предложено тези членове на съвета да се освободят от отговорност, тъй като частното дружество няма претенции към тях. Закононарушенията, в които ги обвиняват, уточниха от Хлебна мая - Инв., се отнасят за управленската им дейност в държавния завод, но не и в дружеството, създадено за участие в неговата приватизация.


Точно частното дружество обаче даде повод в пленарната зала на Народното събрание да се търси отговор на въпроса що е работническо-мениджърско раздържавяване и каква е ползата и вредата от него? Отговорът на вицепремиера и промишлен министър Александър Божков се чу на 21 октомври тази година от трибуната на парламента:


Националният съвет на Съюза на демократичните сили за първи път в новата история на България категорично отрече използването на партийното положение за ползването на каквито и да било привилегии, официални или скрити, в процеса на приватизацията. Това е позиция, напълно противоположна на практиката на правителството на Жан Виденов, което в периода 1995-1996 г. практикуваше предимно безплатната приятелско-мениджърска приватизация, за което примери има, колкото искате.


Уточнявайки, че не е нито следовател, нито прокурор, г-н Божков заяви още, че не може да знае какви закононарушения са допуснати в случая с русенската сделка. Но както всички, вероятно и той си дава сметка, че в кратката приватизационна история на България това сякаш е първата сделка, гарнирана със смърт и арести. Затова не е никак излишно да се подреди пъзелът от известни и неизвестни събития, съпътстващи продажбата на единствения български производител на мая.


Стартът на операцията


е даден на 19 февруари 1997 г., когато в Русенския окръжен съд с 1 млн. лв. уставен капитал е регистрирано дружеството Хлебна мая - Инв АД. Негови учредители са 217 работници и служители от държавния завод за хлебна мая в Русе. Първоначално посочените намерения на новоучреденото дружество са обичайните - производствена, търговска и всякаква друга дейност, която не е забранена от закона. А след промяната в Търговския закон в дейностния предмет на Хлебна мая - Инв. АД вече изрично е вписано - изкупуване на акции от Хлебна мая ЕАД. 217-те учредители на работническо-мениджърдското дружество представляват 86% от целия колектив на държавния завод. Така са преизпълнени и изискванията на приватизационния закон в подобни дружества да участват 50 плюс един от всички работници и служители.


Директорският борд на Хлебна мая - Инв.АД


е оформен от ръководните кадри на Хлебна мая ЕАД - Кръстан Радев, изпълнителен директор и на частното дружество, и на държавното, Лиляна Михайлова, икономически директор на завода, Йордан Великов, специалист в предприятието и председател на ведомствената секция на КТ Подкрепа, Димо Димов, главен енергетик и председател на заводската организация на КНСБ, Стефан Гърбузанов, специалист в завода, Милена Тодорова, главен технолог, и Пеню Пенев, главен инженер, определен за председател на съвета на директорите на Хлебна мая - Инв. АД. Шестдесет и четири процента от акциите на дружеството са притежание на Кръстан Радев, сега на неговите наследници, а останалите 36% са разпределени между всички други учредители.


На 27 февруари 1997 г.


в съответствие с изискванията на чл. 4 от приватизационния закон Хлебна мая - Инв. депозира писмено в АП своето предложение за откриване на приватизационна процедура за Хлебна мая ЕАД и намерението си да участва в раздържавяването.


На 26 март същата година


с решение на съвета на директорите на работническо-мениджърското дружество за негов нов изпълнителен директор е избрана Лиляна Михайлова, а Кръстан Радев е определен за редови член на борда.


На 2 юли 1997 г.


с решение N443, обнародвано в брой 57 на Държавен вестник, Агенцията за приватизация открива процедурата по приватизацията на 78% от акциите на Хлебна мая ЕАД, посочвайки и метода за продажба - преговори с потенциални купувачи.


На 8 юли 1997 г.


съветът на директорите на Хлебна мая - Инв. АД единодушно решава да увеличи капитала на дружеството от 1 млн. на 200 млн. лв. чрез емитиране на 1 990 000 броя акции. Както е записано в протокола от това заседание, на основание на чл. 195 от Търговския закон акциите следва да се изкупят по номиналната им стойност - 100 лв., от следните определени лица:


Йордан Великов Йорданов - 89 550 акции, Илиян Ташев Илиев - 119 400 акции, Иван Константинов Иванов - 500 акции, Тома Йосифов Матеев - 500 акции, Милена Любомирова Тодорова - 14 925 акции, Силви Ангелов Димитров - 59 700 акции, Петър Георгиев Караиванов - 500 акции, Валентин Димитров Димитров - 199 000 акции, Юлиян Георгиев Гарелов - 220 000 акции, Рангел Стефанов Чолаков - 5000 акции, Иваничка Цонева Костадинова - 14 925 акции, Лиляна Георгиева Михайлова - 11 000 акции, Кръстан Григоров Радев - 889 300 акции, Йордан Боянов Георгиев - 358 200 акции, и Пеню Рачев Пенев - 7500 акции.


Така изглежда


списъкът от 15 човека


в който фигурират петима от членовете на съвета на директорите на Хлебна мая - Инв., а останалите десет души, между които и тримата регионални лидери на СДС и Подкрепа - Юлиян Гарелов, Йордан Георгиев и Валентин Димитров, не са сред учредителите на дружеството. Определянето им за купувачи на част от новата емисия акции влиза в противоречие не само с неговия устав, но и с Търговския закон. Изискванията са емисията да бъде предложена първо на 217-те учредители, които да участват в покупката съобразно дяловите си вноски, а след това на всички други кандидат-инвеститори.


На 15 август 1997 г.


Агенцията за приватизация публикува съобщение, че крайният срок за подаване на оферти за покупката на 78% от Хлебна мая ЕАД изтича на 3 септември 1997 г. в 17.30 часа. Междувременно в агенцията вече са постъпили в писмен вид инвестиционните намерения на белгийската фирма Пуратос и на Хлебна мая - Инв. АД. Белгийският кандидат е европейски лидер в производството и търговията със сладкарски и хлебни подобрители, суха мая и всякакви други консумативи за хлебопроизводството.


Фаталният септември


В определения срок на 3 септември в АП се получават две оферти за участие в преговорите. От заявките обаче отсъства името на Пуратос. Предложенията идват от Хлебна мая - Инв. АД и от никому неизвестното до момента ловешко ЕООД ГИП.


След обстоен анализ на 8 септември работният екип на АП, отговарящ за сделката, класира за по-нататъшно участие в преговорите офертата на работническо-мениджърския колектив на Хлебна мая - Инв. АД. Вторият потенциален инвеститор


ГИП ЕООД - Ловеч, е декласиран


Екипът на АП е мотивирал писмено решението си и го е изпратил надлежно на фирмата. В становището са посочени 16 пункта от документацията на ГИП, които не отговарят на специфичните изисквания на агенцията за участие в преговорите с потенциални купувачи.


Както съобщи в парламента Александър Божков,


Хлебна мая - Инв. АД е спечелило състезанието


защото:


Представената от него оферта отговаря на всички задължителни и специфични изисквания на АП по съдържанието на документацията, регламентиращи изготвянето на офертните материали за участие в преговори с потенциални купувачи.


Вицепремиерът допълни също, че офертата на Хлебна мая - Инв. е изготвена с висок професионализъм. Кандидатът е с утвърдени позиции и доказан професионален опит в бранша, има и категорична инвестиционна, технологична и пазарно-експортна подкрепа от страна на... белгийската фирма Пуратос за бъдеща съвместна дейност. Авторитетната чуждестранна фирма е поела ангажимента да участва с 1 561 000 щ. долара в инсталирането на цех за производство на суха мая с годишен капацитет 3000 тона, в ноу-хау за повишаване конкурентоспособността на продукцията на русенското предприятие и в осигуряването на експортни възможности за реализация на тази продукция на западноевропейския пазар.


Представеният от Хлебна мая - Инв. инвестиционен и бизнесплан бил с гарантирана подкрепа и от страна на водещи европейски и световни производители като Хафи, Фьогелбуш, Алфа Лавал - Швеция, и други подобни.


Освен всичко изредено дотук работническо-мениджърското дружество Хлебна мая - Инв. е поело ангажимента да изплати цената по сделката в рамките на 60 дни, без да използва регламентираната възможност за разсрочено плащане по реда на чл. 25, ал. 3 от приватизационния закон. Везните са натежали в полза на този кандидат-купувач и поради друга причина - той е получил


подкрепата на Федерацията на хлебопроизводителите


и сладкарите в България, както и на Браншовата камара на хлебопроизводителите в страната. Поканени официално от Хлебна мая - Инв. да участват в увеличението на капитала на дружеството от 1 млн. на 200 млн. лв., двете организации с идеална цел още на 29 август тази година са упълномощили за свой представител в начинанието Български хляб АД. За разлика от тях представителят има право да развива стопанска дейност и съответно - да закупува акции в Хлебна мая - Инв. АД.


На 19 септември 1997 г.


Агенцията за приватизация изготвя договора за приватизационна продажба на 77 458 броя поименни акции с право на глас с номинална стойност 1000 лв. всяка от тях, представляващи пакет от 78% от акциите от капитала на Хлебна мая ЕАД - Русе. В документа като купувач фигурира дружеството Хлебна мая - Инв. АД, представлявано от изпълнителния си директор Лиляна Георгиева Михайлова. А в раздела Цена и начин на плащане е записано дословно следното:


Покупната цена на акциите по този договор е сума в размер на левовата равностойност (изчислена по фиксинга на БНБ към деня на подписване на настоящия договор) на 929 496 щ. долара. Цената на една акция е левовата равностойност на 12 щ. долара.


В деня на подписването на този договор купувачът представя банков документ за внесена в БНБ по сметка на продавача (АП) сума в размер на левовата равностойност на 82 950 щ. долара, които заедно с внесения депозит в размер на левовата равностойност на 10 000 щ. долара представляват 10% от цената по сделката - левовата равностойност на 929 496 щ. долара.


В срок до 60 календарни дни от подписването на този договор купувачът представя банков документ за внесената в банковата сметка на продавача сума в размер на левовата равностойност на 185 900 щ. долара, представляващи 20% от цената на сделката.


В срок до 60 календарни дни от подписването на този договор купувачът заплаща остатъка от дължимата цена в размер на левовата равностойност на 650 646 щ. долара, представляващи 70% от покупната цена чрез държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния дълг на Република България.


По силата на този договор купувачът Хлебна мая - Инв. АД се задължава още да поеме обслужването на задълженията на Хлебна мая ЕАД, изчислени към 30 юни 1997 г. на 884 390 000 лв., и в срок от три години след джиросването на временното удостоверение за акциите да инвестира в русенското предприятие левовата равностойност на 1 250 000 щ. долара.


Срокът за окончателното подписване на договора е 3 октомври, но в седмицата от 19 септември до 3 октомври 1997 г. се случват чрезвичайни и скандални събития:


На 25 септември 1997 г.


Български хляб АД, включвайки се реално в увеличението на капитала на Хлебна мая - Инв., внася в набирателната сметка на дружеството 16 млн. лв. собствени средства и още 20 млн. лв., собственост на отделни членове на Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите в България, които са го упълномощили да закупи от тяхно име акции в Хлебна мая - Инв. АД и да ги управлява.


На същата дата по банковата сметка на Агенцията за приватизация, от името на купувача Хлебна мая - Инв, е внесена посочената в договора за покупко-продажба на Хлебна мая ЕАД левова равностойност на 82 950 щ. долара, представляващи заедно с депозита от 10 хил. щ. долара 10% от цената по сделката. Парите са осигурени от фирмен кредит в размер на 150 млн. лв., получен на 15 септември тази година от частната казанлъшка фирма ДИАГ Интернешънъл. А договорът за заема е сключил от името на работническо-мениджърското дружество Кръстан Радев, бидейки по това време и изпълнителен директор на русенския завод, и член на съвета на директорите на Хлебна мая - Инв..


На 26 септември 1997 г.


с постановление на русенския окръжен прокурор е арестувана изпълнителната директорка на Хлебна мая - Инв. АД и икономически директор на Хлебна мая ЕАД Лиляна Михайлова.


На 28 септември 1997 г.


е разпространено съобщението за смъртта на изпълнителния директор на русенския завод Кръстан Радев, намерен прострелян в една от стаите на софийския паркхотел Москва.


Купувачът на Хлебна мая ЕАД увисва без легитимен изпълнителен директор


а срокът за подписването на договора за покупко-продажбата наближава. Във времето от 28 септември (неделя) до 3 октомври 1997 г. (петък) останалите петима членове на седемчленния съвет на директорите на Хлебна мая - Инв. АД трябва да се съберат, да изберат на мястото на Лиляна Михайлова друг изпълнителен директор и той да бъде регистриран в съда. А подобна регистрация е практически невъзможна, тъй като фирменото отделение на русенската окръжна магистратура работи само в сряда, и то през седмица. Поставени в цайтнот,


на 2 октомври 1997 г.


петимата членове на борда на Хлебна мая - Инв. АД - Йордан Великов, Димо Димов, Стефан Гърбузанов, Милена Тодорова и Пеню Пенев, се явяват ан блок в Агенцията за приватизация в София и искат среща с нейния изпълнителен директор Александър Съботинов. На нея се търси изход от създалата се ситуация. Ако договорът не се подпише в определения срок, 3 октомври, работническо-мениджърското дружество се явява неизправна страна, губи внесения си депозит от 17 млн. лв. и сделката пропада. Александър Съботинов отказва подписването на договора, но предлага компромисен вариант - от 2 октомври


часовникът на сделката е спрян


За целта е подписан двустранен протокол между АП и представителите на Хлебна мая - Инв. АД. По искане на агенцията покупко-продажбата е замразена до изясняване на всички съмнителни обстоятелства около Хлебна мая - Инв., включително и акционерното присъствие на русенските лидери на СДС и КТ Подкрепа - Юлиян Гарелов, Йордан Георгиев и Валентин Димитров. Александър Съботинов поставя и няколко допълнителни условия - работническо-мениджърското дружество да си проведе общо акционерно събрание, да си излъчи легитимен изпълнителен директор, да се увеличи акционерното участие на работниците и служителите от завода и най-важното, белгийската фирма Пуратос да препотвърди пред АП подкрепата си за приватизационната сделка.


Условията започват да се изпълняват незабавно


Завръщайки се в Русе, членовете на съвета на директорите на Хлебна мая - Инв. провеждат заседание и анулират решението от 8 юли тази година за предоставяне на акциите от новата емисия на дружеството на определените по списък 15 лица. В съответствие с устава и Търговския закон е решено набирането на капитала до 200 млн. лв. да стане чрез предлагане на акции първо на 217-те учредители на дружеството, както и на членовете на заводския колектив, които до този момент не са взели участие в приватизацията на собствените си работни места. Срокът за закупуването на акциите тече от 28 ноември и ще продължи до 28 декември 1997 година. С това решение се е съобразило и дружеството Български хляб АД, изтегляйки внесените в набирателната сметка на Хлебна мая - Инв. 36 млн. лева. Колкото до повторната декларация за подкрепа от страна на белгийската фирма Пуратос, в.БАНКЕРЪ научи, че факс с необходимия текст е пристигнал миналата седмица в Агенцията за приватизация.


Коридорните и многобройните полуофициални информации


около русенската сделка, намерили място и в някои медии, замесиха в скандала различни икономически групировки, имащи отношение към бизнеса с изходната суровина за производството на хлебна мая - меласата. Понесоха се нездравословни приказки, че декласираната фирма ГИП е нечие подставено лице. Засега обаче не се намери институция, която да опровергае или потвърди слуховете. Но по-важното е, че все още няма официален отговор и на основния въпрос -


има ли преливане на държавни пари


в частното работническо-мениджърско дружество, определено за купувач на русенската мая? Търсейки по своя инициатива отговора, от Федерацията на хлебопроизводителите и Български хляб АД са получили следната информация, предоставена им от сега действащите пет членове на съвета на директорите на Хлебна мая - Инв.:


Лицата, включени на 8 юли 1997 г. в списъка на 15-те, определени да попълват до 200 млн. лв. капитала на дружеството, не са заявили желание да закупят какъвто и да било брой акции от новата емисия и не са внасяли никакви пари. В набирателната сметка на Хлебна мая - Инв. в клона на ОББ в Русе, с код 20083417 и N9010578604 е постъпила сумата от 1 000 000 лв. за учредяването на фирмата, част от този милион впоследствие е изтеглена за оперативни нужди. В същата сметка до изтеглянето им са престояли и внесените от Български хляб АД 36 млн. лв. и друго движение по нея няма.


Засега не се потвърждавало и съмнението, че 17 млн. лв., взети от касата на държавния завод за хлебна мая, са използвани от Хлебна мая - Инв. АД за депозит по приватизационната сделка. Такава сума обаче наистина е постъпила на 1 септември 1997 г. по сметката на АП в БНБ. А както са установили следствените органи в периода от 7 до 10 септември, няколко снабдители от Хлебна мая ЕАД са теглили служебни аванси, чиято обща стойност съвпада с размера на депозита - 17 млн. лева. Но, както твърдят от работническо-мениджърското дружество, не е възможно тези пари да са откраднати от държавната каса в дните от 7 до 10 септември и да са внесени на 1 септември в сметката на АП.


Всички машинации сега ще разплита Главна прокуратура


Както информира в миналия си брой в.БАНКЕРЪ, следственото дело по случая Русенска мая вече е предадено в ръцете на висшите магистрати и днес друга треска тресе заводът в Русе. На 13 октомври тази година със заповед на промишления министър Александър Божков от съвета на директорите бяха извадени прегрешилите партийни лидери на СДС и Подкрепа - Гарелов, Георгиев и Димитров. Със същата заповед на мястото на покойния изпълнителен директор на предприятието Кръстан Радев е назначен Атанас Яков Доросиев. От встъпването си в длъжност насам той е предприел любопитна ръководна чистка. Уволнен е главният технолог на завода Милена Тодорова, същевременно член на борда на Хлебна мая - Инв. , избрана пет дни преди уволнението си за изпълнителен директор на работническо-мениджърското дружество. Уволнен е и още един член на неговия борд - Стефан Гърбузанов.


Още по-любопитно е, че Атанас Яков Доросиев, който е бил изпълнителен директор на русенския завод през 1994 г., е откликнал през същата година още на първата процедура за неговата приватизация. На 15 декември 1994 г. в Русенския окръжен съд е регистрирано Русе-мая ООД с предмет на дейност - изкупуване чрез предвидените в приватизационния закон способи на Хлебна мая ЕООД - Русе, и управление на стопанската му дейност. В трудно осъвременяваните съдебни регистри дружеството Русе-мая ООД все още се води за действащо, заедно с многобройните си съдружници. Сред тях фигурират имената както на арестуваната сега Лиляна Михайлова, така и на други членове на съвета на директорите на днешното Хлебна мая - Инв. АД. Дали пък стари и нови работници-мениджъри няма да влязат в схватка за апетитната българска мая?

Facebook logo
Бъдете с нас и във