Банкеръ Daily

Общество и политика

Нови промени в спорния Закон за социалните услуги

Парламентът прие на първо четене нови промени в Закона за социалните услуги. Депутатите гласуваха два законопроекта.

Едната промяна е свързана с влизането в сила на промените в Закона за социалните услуги от 1 юли 2020 година и цели да не се допусне празнота в законодателството. Предложението е внесено от парламентарната група на ГЕРБ.

Съгласно текстовете до приемането на Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги насочването на всички лица за ползване на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет, ще се извършва само от дирекции "Социално подпомагане", а индивидуалната оценка на потребностите и индивидуалният план за подкрепа на лицето ще се изготвят по досегашния ред, преди сключване на договора за ползване на социални услуги.

Също така до приемането на Правилника при заявяване на искане за предварително одобрение за създаване, промяна на броя на потребителите и на мястото на предоставяне на социални услуги, финансирани от държавния бюджет, кметовете на общини ще предоставят информацията и документите, изисквани по досегашния ред

Със законопроекта се урежда и срокът за издаване от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане на заповедта за предварителното одобрение или за отказ. Започналите и неприключили до влизането в сила на Закона за социалните услуги производства за създаване, прекратяване, промяна на броя на потребителите и мястото на предоставяне на социални услуги ще се довършат по досегашния ред.

До приемането на Устройствения правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги Държавната агенция за закрила на детето и инспекторатът към Агенцията за социално подпомагане ще продължат да извършват контрол на предоставянето на социалните услуги по досегашния ред. Освен това започналите до влизането в сила на ЗСУ процедури по лицензиране на частни доставчици на социални услуга и вписването им в регистъра към Агенцията за социално подпомагане ще се довършат по досегашния ред.

Другият законопроект е на депутатите от "Обединени патриоти". С измененията се уточнява целта на Закона за социалните услуги. Акцентира се върху това, че чрез предоставянето на социалните услуги се осъществява конституционно установената закрила на семейството, майчинството и децата, на възрастните хора и на лицата с физически и психически увреждания. Изрично се подчертава, че предоставянето на социални услуги не представлява търговска дейност - покупка, продажба или обмен на активи с цел реализиране на печалба, а е насочено към съхраняване и подпомагане на основните семейни ценности, в това число предоставяне на закрила на нуждаещите се физически лица.

На 15 юли ресорната комисия в парламента одобри двата законопроекта. А ден преди това Конституционният съд единодушно обяви за противоконституционни част от разпоредбите на закона. От съобщението на сайта на съда стана ясно, че това са текстове от три члена на норматива. Те дават широки права на доставчиците да посещават и да получават лична информация за обслужваните лица и ограничават правата на родителите в случаите на ползване на социални услуги от непълнолетни лица. 

В останалата си част искането е отхвърлено като неоснователно. 

Делото беше образувано по искане на 54 депутати от парламентарната група на БСП.

Законът за социалните влезе в сила от 1 юли. В средата на юни депутатите от парламентарната социална комисия отхвърлиха два законопроекта, свързани с норматива. Единият, внесен от народни представители от „Воля“, предвиждаше отлагане на влизането в сила на закона с шест месеца  - 31 декември, вместо от 1 юли.

Другият - внесен от атакистът Десислав Чуколов и група независими депутати, предвиждаше отмяна на закона.

По време на заседанието на комисията присъстваха родители от движение "Стоп на Закона за социалните услуги". Те очакваха депутатите да подкрепят поне един от внесените проекти.

"Неколкократно Министерството на труда и социалната политика се опита да успокои всички граждани в България с това, че Законът за социалните услуги цели единствено да модернизира домовете за възрастни хора, центровете за хора с увреждания, и вярвам, че в този период на криза всички ние видяхме колко са важни социалните работници", изтъкна заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова.

Преди това ВМРО също настоя за отмяна на закона, който през миналата година предизвика протести и недоволства заради страхове, че ще се отнемат деца от семействата им. Именно заради партията на Красимир Каракачанов действието на норматива бе отложено с няколко месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във