Банкеръ Daily

Общество и политика

Нови правила ще подобряват подготовката на бъдещите учители

Нови изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“ са утвърдени с нормативни промени, които днес бяха обнародвани и в „Държавен вестник“.

С промените се цели реализиране на компетентностния подход както в обучението на учители, така и след това в процеса на преподавателската им дейност и формиране на ключови компетентности от учениците.

За учителите в предучилищното образование задължителната профилираща дисциплина е "Предучилищна педагогика" с минимален хорариум 45 академични часа. За учителите в началния етап - това е дисциплината "Начална училищна педагогика", за учителите в прогимназиален и гимназиален етап задължителна става дисциплината "Компетентностен подход и иновации в образованието", а за ресурсните учители - "Педагогика на специалните потребности" - всички с по минимум 45 академични часа. Педагогиката и психологията остават по 60 часа, но поне 30 часа от тях вече следва да са лекции.

Студентите, които се подготвят да преподават различни предмети, ще изучават дисциплината „Методики на обучението по…“, с общ минимален хорариум 120 часа за предучилищното и 180 часа за началното училищно образование, вместо досегашните 90 часа.

Обучаващите се във висшите училища бъдещи педагози ще изучават нови дисциплини, а по други ще бъдат увеличени академичните часове.

Промяната на Наредбата за придобиване на професионална квалификация „учител“ е в резултат на доброто сътрудничество между Министерството на образованието и науката и Съюза на българските учители, които проведоха редица срещи с висшите училища за изготвянето на предложенията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във