Банкеръ Daily

Общество и политика

Нови насоки за прилагането на цифровия COVID сертификат

След като на 1 юли Европейската комисия започна да прилага цифровия сертификат за COVID-19, в четвъртък комисията публикува насоки за най-добрите начини за проверка на сертификатите преди пътуването, за да се гарантира възможно най-безпроблемно придвижване за пътниците във въздушния транспорт и улеснена работа за персонала.

За да се избегне дублиране, т.е. проверки от повече от един участник (авиокомпании, публични органи и т.н.), Комисията препоръчва процес на проверка „на едно гише“ преди заминаването, включващ координация между органите, летищата и авиокомпаниите. Освен това държавите – членки на ЕС, следва да гарантират, че проверката се извършва възможно най-рано и за предпочитане преди пътникът да пристигне на летището на заминаване. Това следва да гарантира по-гладко пътуване и по-малка тежест за всички участници.

Комисарят по транспорта Адина Вълян заяви: „Използването в пълна степен на предимствата на цифровия сертификат на ЕС за COVID-19 изисква хармонизиране на протокола за проверка. Сътрудничеството при система за „обслужване на едно гише„ за проверка на сертификатите дава възможност за безпроблемно пътуване на пътниците в целия Съюз.“

От Европейската комисия отбелязват, че броят на пътниците се увеличава през лятото и по границите ще трябва да се проверява по-голям брой сертификати. А секторът на въздухоплаването е особено обезпокоен от това, тъй като през юли се очаква въздушният трафик да достигне над 60 % от равнищата от 2019 г. и след това да нарасне.

Понастоящем, как и колко често се проверяват сертификатите на пътниците, зависи от мястото на заминаване, транзитно преминаване и пристигане на притежателя. Един по-добре координиран подход би спомогнал за избягване на претоварването на летищата и ненужния стрес за пътниците и персонала.

Facebook logo
Бъдете с нас и във