Банкеръ Weekly

Общество и политика

НОВИ ДРУЖЕСТВА СЕ ТЪРГУВАТ НА БОРСАТА

Търговията на официалния пазар на борсата се активизира главно под влияние на сделките с акции на Доверие - Обединен холдинг и Петрол Холдинг груп. Общо 20 830 акции на бившия приватизационен фонд Доверие смениха собственика си. Както БАНКЕРЪ прогнозира в миналия си брой, книжата му ще поскъпнат. Официалният пазар на борсата затвори търговията с тези акции при единична цена 4304 лв., докато преди две седмици последната сделка се сключи на 4085 лева. Вероятно акциите на Доверие Обединен Холдинг са намерили равновесната си точка на пазара и през тази седмица не се очакват по-сериозни ценови колебания.


Книжата на Петрол холдинг груп увеличиха седмичния си обем близо пет пъти и се продадоха 14 117 книги. Цените им останаха стабилни, а пазарът затвори при 2604 лв. за акция.


Интересът към вторична търговия с акции на Елкабел и през тази седмица бе слаб. В края на седмицата бе осъществена само една сделка. Цената при която се продадоха книжата бе 23 000 лв., но едва ли може да се говори за поскъпването им, при положение че се изтъргуваха само 10 ценни книги.


Интересът към акциите на БРИБАНК поизчерпа потенциала си както по отношение на цените, така и от гледна точка на търгуваните обеми. Предмет на вторична продажба бяха само 142 акции, а цената им се движеше в границите 20 500-21 000 лева.


Идексът на тридесетте най-търгувани дружества УОРБЪРГ се понижи с 2.82%, след като в продължение на две седмици поскъпваше плавно. Книжата на Видахим поевтиняха с 60% и в края на седмицата пазарът затвори на 1550 лв., докато преди две седмици същите ценни книги се продаваха по 3950 лв. едната.


Акциите на Тежко машиностроене се търгуваха със сериозни ценови колебания. Общо 26 712 книжа на машиностроителното дружество преминаха през борсата, а цената се движеше между 1100 и 3600 лева. Традиционно висок бе интересът към акциите на Булгартабак холдинг. Изтъргуваха се 21 479 акции, но това не повлия съществено на цената им - тя остана 62 000 лв. за акция.


През изминалата седмица се продадоха големи пакети от книжа на дружества, които за първи път се търгуват на борсата. Общо 52 281 акции на Кариери - Пловдив, се продадоха по 900 лв. едната. За продажба бе предложена повече от половината от капитала на пловдивското дружество и вероятно пакетът е бил предназначен за краен клиент. В края на седмицата на борсата имаше оферта продава за акции на пловдивското дружество на цена 10 000 лв., но сделка не се сключи. Перелик - Смолян, и Хидромат - София, също са дружества, които за първи път излизат на БФБ. Продадени бяха 22 509 акции на Перелик и 33 095 на Хидромат при цена съответно 1900 и 900 лева.


Дневните обороти на борсата през цялата седмица бяха сравнително малки. Единствено в петък типично за борсата търговията се активизира и дневния оборот надхвърли 2 млрд. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във