Банкеръ Weekly

Общество и политика

НОВИ АКТЬОРИ ДЕБЮТИРАТ НА БОРСОВИЯ ПОД


Официалният пазар на фондовата борса може би най-после ще заработи пълноценно. След като близо половин година Елкабел- Бургас, бе единственото дружество на пода на борсата, от тази седмица се очаква скуката и еднообразието в официалната търговия да бъдат разсеяни с пускането за вторична търговия на акциите от досегашните четири емисии на БРИБАНК (подробности - на стр. 23). Петрол Холдинг Груп (още за дружеството - на стр. 22) и Мел Инвест Холдинг също ще се присъединят към семейството на дружествата, чиито книжа се търгуват на официалния пазар. Съветът на директорите на Българска фондова борса реши на своето заседание от 19 юни да регистрира за търговия на официалния пазар, в сегмент С, емисиите и на двете компании, а като дата на първа котировка определи 29 юни.


След като три месеца търговията с книжата на Елкабел, с незначителни изключения, бе относително вяла, през тази седмица нещата придобиха други измерения. Бяха продадени няколко значителни пакета с акции на бургаското предприятие и цените скочиха от 20 000 на около 26 000 лв. за акция. Междувременно от пазара изчезнаха котировките продава за тези книжа, което подсказва, че се очаква ново вътрешно преструктуриране на акционерния капитал в Елкабел.


Низходящият тренд в цените на търгуваните акции на свободния пазар се запази и през миналата седмица. Борсовият индекс BSE Sofia Warburg се понижи за последните пет сесии с 3.17%, а това е 4.48 пункта по-ниско от нивата му през миналата седмица. Най-силно спаднаха цените на предприятията от стоманодобива. Техните книжа се обезцениха с 25.09 процента. Скромни са цените и обемите, в които се търгуваха акциите на Стомана и Кремиковци. Едва 105 акции на пернишкия завод бяха продадени през миналата седмица на цена от 4500 лв. всяка, с около двеста лева по-скъпо се търгуваха книжата на софийския комбинат - бяха изтъргувани 403 акции.


За пореден път предприятията от фармацевтичния отрасъл бяха атракцията на фондовия пазар. Въпреки все още неясната съдба на приватизационната сделка за Ален мак, книжата на пловдивската фирма отново се търгуваха най-скъпо - по 145 000 лв. всяка. Повишиха стойността си и книжата на Софарма - 8.7%, Фармация - 3%, Трояфарм - 5.1%, и Биовет - 11.51 процента. Единствено акциите на Антибиотик - Разград, загубиха както от привлекателността си (бяха изтъргувани едва 274 книжа), така и от цената си, която се понижи с 10.71% и стигна до 27 500 лева.


Традиционно силните с борсовото си присъствие предприятия от тютюневата промишленост и през тази седмица се радваха на подчертан интерес. Булгартабак холдинг и Благоевград-БТ се търгуваха на нива от 62 000-64 000 лв. - цена с близо 2-3% по-висока от тази през миналата седмица. Акциите на още девет предприятия от тютюневата промишленост се търгуваха през изминалите пет борсови сесии, като цените, на които се продаваха книжата им, бяха твърде скромни в сравнение с благоевградското предприятие.


Другите по-интересни сделки за изминалата седмица бяха продажбата на 50 585 акции (18.6% от капитала) от беловското хартиено предприятие КМХ Белово и на 95 837 акции (54% от капитала) от свищовската Свилоза.

Facebook logo
Бъдете с нас и във