Банкеръ Daily

Общество и политика

Нова академия довежда проблемите с климата до младите българи

Нов проект си постави за цел да доведе проблемите с изменението на климата до младите българи. Озаглавен Академия по изменение на климата, той е ръководен от Budakov Films и е финансиран от Европейския институт за иновации и технологии, който е агенция към Европейския съюз.

ЕС се стреми да постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г., като икономиката му дотогава трябва да има нетни нулеви емисии на парникови газове. Академията по изменение на климата има за цел да насърчи младото поколение в България да предприеме спешни и незабавни действия за намаляване на изменението на климата. Тъй като образованието е критичен аспект при справянето с проблема с изменението на климата, целта й е да повишим осведомеността чрез разработване на казуси и проекти, вкарващи различни аспекти на така наречената кръгова икономика в учебните цели на много студентски и следдипломни програми, както и укрепване на сътрудничеството между заинтересованите страни и университетите по отношение на насърчаването на съвместното творчество за адаптиране и смекчаване на изменението на климата.

Хората могат да помогнат в борбата с изменението на климата, като са социално отговорни и предприемат определени действия и инициативи за смекчаване на изменението на климата, се казва в програмата на академията. Действията на правителството ще бъдат от решаващо значение за справянето с глобалното изменение на климата, но хората също могат да предприемат стъпки и да играят важна роля.

Желаещите да се включат в проекта ще могат да се насочат по свой избор към една следните области: "Чист въздух", "Чиста вода", "Здравословна храна", "Зелен транспорт", "Умно управление на отпадъците", "Умни градове".

Академията е извършила задълбочено проучване, което е уточнило основните критични точки в България по отношение на климата. Студентите ще бъдат запознати с резултатите от него  и ще преценят какъв да бъде индивидуалният им принос за ограничаване на изменението на климата в конкретен град или регион в България.

Всички проекти ще бъдат предоставени публично. Накрая, въз основа на обявените критерии, журито ще избере и награди трите най-добри проекта. Всички резултати на студентите ще бъдат публикувани на сайта на Нов български университет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във