Банкеръ Weekly

Общество и политика

НОВ ЗАКОН ЩЕ ЗАТВОРИ ПЕРАЧНИЦИТЕ ЗА ПАРИ

Нито един български гражданин не е разследван или осъден по приетия през 1996 г. закон срещу прането на пари. Но вероятно не само по тази причина Министерският съвет реши да подобри реда и тук. На извънредно заседание в четвъртък кабинетът одобри проект на нов Закон за мерките срещу изпиране на пари.


Новият нормативен акт няма да посочи тутакси кои досега са прали пари и по чия заповед е ставало това, но предоставя ефективна система за предотвратяване и разкриване на подобна дейност в бъдеще, заяви правосъдният министър Васил Гоцев. Според проекта пране на пари е подготовката, осъществяването и приемането на резултата от действия, чрез които парични средства или друго имущество, както и придобитото от тях, които са станали притежание на дадено лице чрез или по повод на престъпление, са въведени в стопански оборот и/или резултатът от използването им за търговски цели е счетоводен и данъчно обложен.


В процеса по разкриването на операциите с мръсни пари освен финансовите институции ангажименти ще имат данъчните служби, небанковите финансови институции, борсите и борсовите посредници, лизинговите дружества, нотариусите, пощите, които приемат или получават пари и други ценности, политическите партии и организациите с идеална цел. До четири месеца след влизането на закона в сила те са задължени да изградят свои специализирани служби, които ще отговарят за събирането на данни за съмнителни сделки и за предотвратяването на действия, които законът санкционира.


Ако някоя институция сключи сделка, която надхвърля 15 млн. лв., тя трябва да идентифицира клиентите си. За юридическите лица и едноличните търговци това ще става срещу представяне на официално извлечение от съответния регистър или срещу заверен препис от учредителния акт. Физическите лица ще се легитимират само с документ за самоличност. Те също ще са длъжни да удостоверяват произхода на парите си, ако сключват сделка, надхвърляща 15 млн. лева.


Целият механизъм на проучване започва от специализираните служби, които трябва да уведомят Бюрото за финансово разузнаване (което ще се учреди с приемането на закона) към Министерството на финансите, когато имат съмнение за пране на пари. Така финансовите институции максимално ще запазят банковата тайна, а същевременно няма да носят законова отговорност, че са разкрили информация за клиенти, които извършват съмнителни сделки.


Събраните данни ще се обработват и съхраняват пет години от Бюрото за финансово разузнаване. По негово разпореждане всяка съмнителна сделка ще бъде замразявана за срок, не по-дълъг от три работни дни. Структурата на бюрото ще се определя с наредба на финансовия министър. Когато бъде създадена и службата за финансов контрол, бюрото ще стане част от нея. В проектозакона е предвидено финансовите разузнавачи да си сътрудничат с НСБОП и да ползват експертното мнение на специалисти от БНБ, Министерството на финансите, Министерството на правосъдието, както и на други органи на съдебната власт.


За да заработи новият закон обаче, са необходими някои допълнителни изменения в Наказателния кодекс (НК). Предвижда се наказанието за финансови операции, извършени с пари, придобити чрез престъпление, да се увеличи от три на пет години лишаване от свобода. Ако средствата са в особено големи размери, наказанието е от три до дванадесет години затвор, глоба от 10 до 30 млн. лв. и конфискация на част или на цялото имущество на виновния. Той няма да има право да заема определени длъжности или да упражнява определени професии. Предметът на престъплението ще бъде отнеман в полза на държавата, независимо кой е негов собственик. Ако длъжностно лице наруши закона, може да лежи в затвора до една година и да плати глоба от 1 до 3 млн. лв., гласи още проектът. Длъжностните лица ще плащат от 500 000 до 1 млн. лв. и ако нарушат изискванията за идентификация на клиент или му съобщят, че се разследва негова сделка. Ако пък не информират Бюрото за финансово разузнаване за своите съмнения, длъжностните лица могат да бъдат глобени със сума от 5 до 20 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във