Банкеръ Daily

Общество и политика

Нов стандарт по Спешна медицина предлага здравното министерство

Здравното министерство предлага нова наредба за утвърждаване на стандарт по Спешна медицина. 

Проектът е съобразен със Закона за лечебните заведения, съгласно който лечебните заведения осъществяват дейността си при спазване на медицинските стандарти за качество на оказваната медицинска помощ и осигуряване защита на правата на пациента.

Промените са свързани с приложението на познанията и уменията, необходими за превенция, профилактика, диагностика и лечение на остри или внезапно възникнали животозастрашаващи, потенциално животозастрашаващи или заплашващи с тежки или необратими увреждания за здравето заболявания, увреждания или други спешни състояния или обстоятелства, в това число недиференцирани физикални и поведенчески нарушения, засягащи пациенти от всички възрастови групи. 

Всички лечебни заведения се задължават да осигуряват непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност по медицински специалности, включително и на медицинска помощ при спешни състояния. Също така в предложението се намалява броят на лекарите със специалност „Спешна медицина“ или „Анестезиология и интензивно лечение“ от трима на двама за мултипрофилно спешно отделение с второ ниво на компетентност и от шестима на четирима за отделение с трето ниво на компетентност. От ведомството отбелязват, че това няма да доведе до влошаване на качеството на оказваната спешна медицинска помощ поради факта, че при необходимост спешна медицинска помощ се оказва и от лекарите в отделенията на лечебното заведение.

От здравно министерство смятат, че това намаление няма да доведе до влошаване качеството на обслужване на спешните пациенти, поради факта, че съществува възможност за бързо диагностициране и насочване на пациентите към съответното отделение за стационарна лечебна помощ.

В изготвения проект също така се предвижда отпадане на изискванията за минимална площ във всички помещения на спешните отделения, което ще даде възможност на всички лечебни заведения да разкрият структури за оказване на спешна медицинска помощ спрямо материално-техническите и финансовите си възможности.

Facebook logo
Бъдете с нас и във