Банкеръ Weekly

Общество и политика

НОРСК ХИДРО СЕ ОХАРЧИ С 1 ДОЛАР ЗА ДЕВНЕНСКИЯ ТОРОВ ЗАВОД


Агенцията за приватизация благослови (макар засега
по принцип) покупката на Агрополихим -
Девня, от норвежката Норск Хидро. Това стана миналата
сряда, а през тази седмица се очаква и Министерският съвет да
направи същото. Едва тогава шефовете на дъщерното дружество Хидро
- Централна Европа, Ротердам ще подпишат приватизационния
договор за придобиването на 60% от капитала на девненския торов
завод. Окончателната цена е символична - 1 щ. долар, срещу което
ще плати всичките задължения на дружеството. В средата на лятото
те възлизаха на 51 млрд. лв., днес надхвърлят 70 млрд. лева. Основните
задължения на дружеството са към Булгаргаз и МДК
- Пирдоп (за неплатена сярна киселина). Освен това новия собственик
се задължава в рамките на пет години да инвестира в Девня 34 млн.
щ. долара.


С подписването на договора започва да тече тримесечен
срок, в който новият норвежки собственик трябва да плати дълговете
на торовия завод, както и да си изработи прецизна оценка за евентуалните
бъдещи въздействия на замърсената от предприятието околна среда.
Едва след като се извърши този акт, Агенцията за приватизация
ще джироса акциите на Агрополихим - Девня, на Хидро
- Централна Европа.


Сделката не предвижда плащане на живи
пари по сметки на Агенцията за приватизация. За да може обаче
държавата да овъзмезди новия купувач, който не е виновен за замърсената
околна среда, Агенцията за приватизация е предвидила разкриването
на доверителна (ескро) сметка, в която ще бъдат блокирани останалите
25% от акциите на предприятието, оставащи собственост на държавата.
При възникване на нужда от бъдещи плащания Норск Хидро
ще има право да продава въпросните акции и срещу тях да си осигурява
ресурс за реконструкция на околната среда. Доверителната сметка
ще бъде на разположение на Норск три години. До нейното
изчерпване новият собственик би трябвало да се справи с вредите,
причинени досега от Агрополихим. Подобна приватизационна
процедура (с учредяването на ескро сметка) бе осъществена, когато
Юнион Миниер купи МДК - Пирдоп. Но тогава
белгийският купувач плати 56 млн. щ. долара, от които 20 млн.
щ. долара веднага бяха отделени за премахване на екологичните
щети около Пирдоп.


Приватизационната сделка с Агрополихим
се проточи във времето, тъй като нашето желание бе след нейното
приключване да не останат отговорности за държавата. Не ще и съмнение,
че Норск Хидро е сред тези купувачи, за които можем
само да си мечтаем, твърди Захари Желязков, изпълнителен
директор на Агенцията за приватизация.


Истинската причина обаче за протакането на сделката
е, че през цялото време скандинавската фирма се колебаеше, защото
не бе наясно по каква цена Агрополихим ще получава
природния газ. А както се знае, синьото гориво формира над 60%
от себестойността на изкуствените торове. Първоначалното предложение
на Норск Хидро е било самият купувач да се договори
с Газпром, от когото да купува директно природния
газ, а Булгаргаз само да транспортира синьото гориво
до девненското предприятие (срещу съответна комисиона). Но тази
идея пропадна още миналата година и през лятото на 1998 г. Норск
Хидро започна да преговаря с Булгаргаз за преференциални
цени. Тези преговори обаче съвпаднаха с разработването на стратегия
за преструктурирането на торовите заводи от Консултативния съвет
по химическа промишленост към Министерството на промишлеността.
А основен акцент в нея бе намаляване на цената на синьото гориво
с 10 и 15 процента. Съветът на директорите на Булгаргаз
се съобрази с директивата на съвета и от 1 октомври цената на
газа бе намалена с 13 процента. Тази инициатива направи
норвежците от Норск Хидро сговорчиви и краят на сделката
започна да добива плътност.


Въпреки напредналата приватизационна процедура на
девненския торов завод, той също бе включен в правителствената
стратегия за тези дружества. Според нейните разчети Агрополихим
трябва да намали производството на амоняк и да усвои нова форма
на смесени азотно-фосфорни торове. При цена на природния газ 97
щ. долара, която бе в сила до 1 октомври 1998 г., към края на
1999 г. само от предприетите мерки за понижаване на производствените
разходи девненският завод трябваше да формира положителен финансов
резултат от пряката производствена дейност. Прогнозите сочат,
че Агрополихим ще изпрати 1998 г. със загуба от 45
млрд. лева. Следващата година обаче печалбата му би трябвало да
е 48 млрд. лева. Прогнозата за положителна тенденция се основана
на факта, че девнеското дружество е единственият производител
в България на фосфорни торове, а те пък се радват на стабилна
международна цена.


Все още не е ясно дали ръководството на девненското
предприятие ще трябва да изпълнява набелязаните в програмата мероприятия.
Тримесечният срок между подписването на приватизационния договор
и джиросването на акциите на Агрополихим в полза на
Хидро - България, ще приключи около средата на февруари
1999 година. Стратегията пък влиза в сила от началото на следващата
година.


Категоричен отговор дали девненското предприятие
трябва в този период да изпълнява държавната препоръка, Захари
Желязков, изпълнителен директор на АП, не можа да даде. Със сигурност
обаче една клауза от стратегията няма да се отнася до Агрополихим.
А тя е, че задълженията на четирите торови завода към Булгаргаз
се разсрочват за пет години с една година гратисен период. По
условията на договора норвежката фирма ще плати тези задължения
веднага. После ще стане пълноправен собственик на Агрополихим
и нейните мениджъри ще решават дали са целесъобразни мерките на
правителството и дали ще възприемат някои от тях.

Facebook logo
Бъдете с нас и във