Банкеръ Weekly

Общество и политика

НОРМАТИВНОТО БЛАТО ПОКРИ И ПОЛЕЗНИТЕ ИЗКОПАЕМИ

С годишния си добив на злато днес България заема четвърто място в Европа и десето в света (наравно с Чили). Според експертите дори да се сбъднат едва 50% от плановете на Наван Хоумстейк - Челопеч, страната ни ще оглави класацията по златодобив на Стария континент. Данните сочат, че по медни ресурси България заема 9-о място, по цинкови - 7-мо, а по оловни - 2-ро място в света. Геолозите са убедени, че въпреки откритите и добити досега нищожни количества нефт и газ, българската земя крие над 600 млн. т условно гориво (1 т условно гориво се приравнява на 1 т нефт, или 1000 куб. м природен газ). Според действащите в момента цени стойността му се изчислява на над 60 млрд. щ. долара.


Посочените данни и цифри недвусмислено опровергават като несъстоятелна тезата, че България е бедна на минерални и енергийни ресурси. Проблемът, по думите на геолозите, е в липсата на благоприятни условия - данъчни и правни - които да привлекат необходимите чуждестранни инвестиции за проучване и извличане на прогнозните количества. За съжаление законодателството ни и държавноадминистративното преструктуриране от 1990 г. насам вместо да привличат, все повече отблъскват чуждестранните инвеститори. На първия лицензен търг за проучване на нефт и газ (1990-1992 г.) без Закон за концесиите и други съвременни нормативни актове бяха привлечени над 200 млн. щ. долара - най-големите чуждестранни инвестиции до 1996 година. Нормативните недоразумения по време на социалистическото правителство обаче отказаха от по-нататъшните проучвания голяма част от световноизвестните фирми. Представителят на Бритиш газ за България Майк Антар например споделяше, че отива с радост да работи в джунглите на Индокитай, за да си почине от българското нормативно блато. Стигна се дори дотам, че две години кабинетът на Виденов успешно блокираше опитите на Тексако да предприеме реални действия за добива на газ от откритото находище край Галата.


Едва последният кабинет направи конкретни стъпки за премахване на нормативните бариери пред чуждестранните инвеститори, като на 8 декември внесе в Народното събрание и законопроекта за изменение и допълнение на Закона за концесиите. Документът визира именно неуредените досега въпроси за правата и задълженията на концесионерите по договорите за проучване и добив на нефт и газ в континенталния шелф на България и възможността за прехвърлянето им на трети лица.


Днес обаче възниква друг проблем. След по принцип правилното решение за закриване на Комитета по геология, разделянето му по формален принцип между две министерства - на промишлеността и на околната среда и водите, доведе до децентрализация между научните звена и реалните изпълнители. При това - без да се създаде някакъв координиращ център, с какъвто разполага всяка развита страна. Ето защо, според геолозите за ефективното координиране на усилията на всички научни и стопански субекти в областта на геологията, за ефективно управление на геологопроучвателните работи и най-вече за привличането на инвестиции е необходимо създаването на Национална геоложка служба към Министерството на околната среда и водите. Службата ще провежда държавната политика по изследване на геоложкия строеж и оценяване на природните ресурси на страната, ще събира цялата научна информация и ще я обобщава в проекти с комерсиален и екологичен характер, т.е. за привличане на фирми за проучване и добив на полезни изкопаеми; за рекултивация на земите и водите и др.


Тези дейности в момента се осъществяват от две дружества - Научноизследователския институт Геология и геофизика ЕАД и Лабораторни геоложки изследвания ЕООД, като и двете са на подчинение на Министерството на промишлеността. Сливането им в единна геоложка служба е наложително и поради стремежа на България за присъединяване към Европейския съюз. В Съвета на Европа аналогичните организации са представени от Форума на европейските геоложки служби. Освен това в ЕС всички проекти в областта на геологията и минералните ресурси в национален, континентален и световен мащаб се финансират от Асоциацията на националните геоложки служби.

Facebook logo
Бъдете с нас и във