Банкеръ Weekly

Общество и политика

NOMURA ИМА НАЙ-ГОЛЯМ ШАНС ДА ПОЕМЕ СОФИЙСКИЯ ЕВРООБЛИГАЦИОНЕН ЗАЕМ

Тази седмица специална комисия ще трябва да определи чуждестранната банка, която да поеме пласирането на бъдещия общински еврооблигационен заем на София. В комисията ще участват кметът на столицата Стефан Софиянски, заместник-кметът по финансовите въпроси Венцислав Николов, представители на Министерството на финансите, на БНБ и на Общинска банка. Те ще направят своя избор сред четири от най-солидните международни финансови институции - швейцарската UBS, PARIBAS, Morgan Grenfell и Nomura Securities. Изборът ще става по няколко критерия на базата на представените оферти. Някои от най-важните критерии са: опитът на кандидата в обслужването на еврооблигации, емитирани от градове в Източна Европа; дългосрочни интереси в България и осигуряване на широка публичност на емисията на столичните евробонове - търгуването й на Лондонската, Люксембургската и Франкфуртската фондови борси. Един от важните критерии, разбира се, е доходността, която чуждестранната банка се ангажира да постигне при пласирането на столичните еврооблигации. Макар и важен, този показател в момента не може да бъде водещ при определянето на победителя. Причината е, че поради нестабилността на международните фондови пазари и четирите състезаващи се банки предлагат доста широки параметри на доходността, която според тях ще трябва да носят софийските евробонове. Прогнозите им за рисковата надбавка варират от 350 (3.5%) до 600 базисни точки (6%). А тези за доходността на столичните еврооблигации между 8.5 и 11% годишно.


И четирите банки гарантират осигуряването на широка публичност на софийските еврооблигации. Те ще бъдат предлагани поне на две от световните фондови борси. Ако бъдат емитирани в марки, евробоновете ще се пласират на Франкфуртската и Люксембургската борса. Ако са в долари - на Люксембургската и Лондонската, а защо не и на някоя от фондовите борси в САЩ. Що се отнася до опита на кандидатите в пласирането на евробонове, емитирани от градове в Източна Европа, тук Nomura Securities държи безапелационно палмата на първенството. От емитираните през миналата година шест източноевропейски общински заема японците са водещата институция в пласирането на облигациите по четири от тях - на Талин, на Рига, на Братислава и на Москва. По критерия дългосрочни интереси в България Nomura също има силни позиции. Нейната дъщерна структура Nomura International спечели правото да води преговори с БКК за покупката на Пощенска банка. Другите кандидати обаче също са заявили своите дългосрочни интереси в страната. Morgan Grenfell спечели търга за консултант на приватизацията на БТК. UBS прояви интерес да посредничи при продажбата на Булгартабак холдинг и на БУЛБАНК, а PARIBAS има дългосрочно сътрудничество с Нефтохим. Ако анализираме сегашните позиции на четирите чуждестранни банки, ще видим, че Nomura Securities е в малко по-добро изходно положение спрямо тримата си конкуренти. Следователно и шансовете й да спечели правото да пласира софийската еврооблигационна емисия са най-големи. Разбира се, шансовете още не означават окончателна победа.


След определянето на банката, която ще поеме обслужването на общинските еврооблигации, тя ще се ангажира да подготви за своя сметка цялата документация по емисията и по изготвянето на кредитния рейтинг на общината. Чуждестранната банка ще ангажира и агенцията, която ще определи рейтинга, но самото заплащане на тази услуга - около 40 хил. щ. долара, ще поеме общината. След подготовката на документите на емисията и обявяването на кредитния рейтинг чуждестранната банка ще изчака благоприятна обстановка на фондовите пазари, за да обяви, че Софийската община емитира еврооблигации, и да ги предложи на инвеститорите. Специалисти коментират, че това ще стане при цена не по-висока от 9.5% годишна доходност. При нея се планира емитирането на тригодишни еврооблигации с общ номинал от 80 млн. г. марки и фиксиран лихвен процент. Той ще се плаща на шест месеца, а главницата ще се погасява в края на третата година. Ако цената е по-ниска - годишна доходност от 8.5 до 9%, ще се емитират петгодишни облигации с общ номинал 50 млн. щ. долара с фиксиран лихвен процент. Той също ще се плаща на шест месеца, но главницата ще може да се погасява в рамките на две или три години на равни вноски. Тази възможност е по-благоприятна за общината.


Според новия закон, който урежда финансирането на общините, годишният им дефицит не може да надхвърля 10% от приходите им. Плащането на равни годишни вноски по главницата на еврооблигационния заем дава възможност това изискване да бъде спазено, докато погасяването й наведнъж в края на периода може да сблъска обслужването на заема с изискванията на закона.

Facebook logo
Бъдете с нас и във