Банкеръ Daily

Общество и политика

НОИ свърши парите за рехабилитация

Националният осигурителен институт (НОИ) изчерпа средствата по програмата за профилактика и рехабилитация, стартирала на 31 март тази година. В бюджета на НОИ са предведени 17.9 млн. лева за тази цел.

До момента са издадени 40 300 удостоверения, като се очаква до приключване на програмата още 4 000 лица да ползват парична помощ за профилактика и рехабилитация. Последната дата, на която лицата могат да постъпват в санаториуми по програмата е 3 октомври 2016 година.

Програмата е с продължителност 10 дни, като НОИ поема цената на нощувките и частична помощ за храна в размер на 5 лева за всеки ден от престоя в санаториум. Всеки пациент има право на до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно.

Държавна помощ за профилактика имат право да получават осигурените за общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест. За тях трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за период от 6 последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията. Заболяването им трябва да е диагностично уточнено и лекуващият им лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация. Социална помощ могат да получат и хората, получаващи лична пенсия за инвалидност. Те обаче не трябва да са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, срокът на инвалидността в експертното решение да не е изтекъл и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във