Банкеръ Weekly

Общество и политика

НОИ НЕ Е ЦЪФНАЛ, НО ВРЪЗВА

Г-н Христосков, какво показват сметките на НОИ в момента?


- Не бих казал, че финансовото ни състояние е цветущо, но на фона на това, че правим преход от старо към ново законодателство, то е сравнително добро. Започнахме годината с един остатък от около 108 млн. лева. Като се има предвид обаче, че от 1 януари бяха повишени минималните пенсии и таванът на пенсиите, този резерв се стопи. Затова за изплащането на пенсиите през февруари, март и април НОИ ползва безлихвен заем от Министерството на финансите в размер на 100 млн. лева. Това е предвидено в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване. Заемът се погасява до края на съответния месец и играе ролята на своеобразен амортисьор при попълване на дефицита в периодите на интензивно плащане на пенсии. Но в никакъв случай не можем да говорим, че има акумулиран дефицит. Общо за януари и февруари постъпленията от вноски са 307 млн. лева.

В края на миналата година се говореше, че сметките на големите ви длъжници ще бъдат запорирани. Има ли някакъв ефект от тази акция?


- Общата задлъжнялост към НОИ в края на миналата година е 262 млн. лева. Основна част от тях - 129 млн. лв., се пада на 30 държавни фирми. Най-големи длъжници са Мини Бобовдол - с дълг от 17 млн. лева. След това е Стомана - Перник - 15 млн. лева, Мини Перник - 14 млн. лв., и т.н. Все предприятия, които се намират в критично състояние. Същевременно те са в процес на преструктуриране и се надяваме след приключването му да постъпят поне част от задълженията, които те имат към нас.

Развели сте белия байрак - така ли да ви разбираме?


- Не, длъжниците са с различен статут. Например има запор върху сметките на Мини Бобовдол. Други, като Стомана, са обявени в несъстоятелност и на практика там процедурата по събиране на задълженията е по-сложна. Някои наши длъжници пък са подали молби за разсрочването им. Такъв е случаят с пристанище Бургас, което дължи 12 млн. лева.

Неотдавна споменахте, че ще има промени в процедурата по разсрочване и ще се намали прагът на първоначалната вноска, който е 10 на сто от дължимото.


- Въведеното от Надзорния съвет изискване първоначалната вноска да е 10% от акумулираното задължение се оказа доста сериозна пречка за някои длъжници. Затова се прие решение тези, които предлагат погасителен план, да внасят до разглеждането на молбата им сума, равна на размера на две от дължимите вноски. Максималният срок на разсрочване е 36 месеца и позволява различни гъвкави схеми с нарастване или намаляване на месечните вноски.

А какви промени се налагат в Кодекса за задължителното обществено осигуряване и в поднормативните актове към него?


- Промените са свързани главно с определени категории лица, които изпитват затруднения с внасянето на осигурителните вноски. На първо място се поставя въпросът за свободните професии, едноличните търговци, занаятчиите, самонаетите лица... Възможно е авансовата вноска за тях да се направи върху една минимална работна заплата, а впоследствие с годишното изравняване те да довнесат суми до реалния размер на доходите си. Другото предложение е пенсионерите, които работят по извънтрудови правоотношения, да не правят вноски за пенсия. Необходимо е да се потърси по-специален режим и за осигуряването на земеделските стопани, в това число и на тютюнопроизводителите. Проблемът е, че една част от тези хора понякога въобще нямат доход, върху който да правят вноски. Има предложение те да се осигуряват върху половин минимална работна заплата, но според мен ние не бива априори да решаваме, че всички земеделски стопани са с ниски доходи и предварително да ги обричаме на минимални пенсии. В този смисъл може би най-добрият вариант е да се въведе специално осигуряване за земеделска пенсия по посочения облекчен режим. А за онези, които искат да участват в общата схема на социалното осигуряване, да се запази сегашният праг от една минимална работна заплата. Нормално е обаче тези, а и някои други промени да влязат в сила от началото на следващата година, независимо кога ще се направят.

Как стоят нещата със здравните вноски?


Определено по-добре. От 1 януари до 31 март са събрани 111 млн. лева. За шестте месеца на миналата година сумата е 190 млн. лева. Здравните вноски всекидневно се превеждат към здравната каса.

Решихте ли въпроса с вноските, които дължат ВУЗ-овете за студентите и общините за социалнослабите?


- Там са най-големите ни проблеми и затова нашите ревизори сега се насочват към тези институции. С министър Семерджиев и с директора на здравната каса д-р Пенков обсъждахме варианта от следващата година безработните, които са без право на обезщетение, да се осигуряват, както пенсионерите- директно от държавния бюджет. Но ще има проверки дали тези лица действително не работят и няма работещ член в семейството си, който да ги осигурява.

Може ли да кажете колко пари са събрани по сметките на професионалните фондове, в които от тази година се осигуряват упражняващите 1-ва и 2-ра категория труд?


- От началото на годината до 31 март са събрани 3.07 млн. лева. Чакат се и още. Приблизително 100 хиляди души се осигуряват в тези фондове.

При вас ли се съхраняват тези суми?


- НОИ ги съхранява, тъй като засега няма лицензирани пенсионни дружества, още по-малко пък такива, които да са регистрирали професионални фондове. Парите се събират в разплащателна сметка, но вече имаме разрешение от Министерството на финансите да ги влагаме на срочни депозити. Евентуално ще искаме съгласие те да бъдат инвестирани и в ДЦК.

Кога ще се избере първичният дилър, който ще ги инвестира в държавни ценни книжа?


- В най-скоро време ще внеса въпроса за обсъждане в надзорния съвет.

По-ясно ли е положението на учителския пенсионен фонд?


- При нас се събират и средствата за този фонд. Там наш първичен дилър е БУЛБАНК и за миналата година възвръщаемостта от инвестициите е изключително добра - около 11 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във