Банкеръ Weekly

Общество и политика

НОИ и Здравната каса вече ще обменят данни помежду си

Националният осигурителен институт (НОИ) и Националната Здравноосигурителна каса (НЗОК) вече ще обменят данни помежду си. Това ще е възможно, след като двете институции сключиха споразумение за обмен на информация. С него се поставя началото на съвместна работа за предоставяне от страна на осигурителния институт на данни за пенсионерите по стаж и възраст. Информацията ще се ползва от лекарите, зъболекари и болници, сключили договор със Здравната каса за оказване на извънболнична медицинска помощ. Чрез нея те ще проверяват дали пациенти са пенсионери или не.

Достъпът до информационните масиви на НОИ ще става чрез специална програма и след подаване на заявление към касата. В същото време всеки първи работен ден на седмицата касата ще предоставя на осигурителния институт структуриран списък на лекарите, подали през предходната седмица заявления. На тази база осигурителният институт ще издава уникален код за достъп до електронната услуга, който лекарите ще получават по електронна поща чрез подписано с електронен подпис съобщение. По този начин ще се гарантира сигурността на информацията.

Електронната услуга ще бъде активна от 10 март

Facebook logo
Бъдете с нас и във