Банкеръ Weekly

Общество и политика

НИКОЙ НЯМА ДА НИ ПРОСТИ, АКО ЗАГУБИМ

Става дума за две схеми, върху които могат да бъдат изградени отношенията около зърнените кредити между фонд Земеделие и банките. Първата схема, която действа и в момента, е кредитиране на земеделските производители от банките, които на свой ред са рефинансирани с паричен ресурс от фонд Земеделие. Ние го предоставяме на банките и те сключват съответния договор с производителите. Втората схема е предоставянето на кредити да стане с паричния ресурс на търговските банки, а фонд Земеделие да гарантира погасяването на кредита, отпуснат от търговската банка. До момента по тази схема няма практика.


На срещата с търговските банки се договорихме до края на август работна група от наши и от представители на АТБ да предложи два договора, които, разбира се, ще отразяват интересите и на двете страни. Първият договор ще третира схемата паричния ресурс да отпуска фондът. Той е одобрен от управителния ни съвет и даден за преценка от банките. Втория вариант на договор предстои да съставим. Договорихме се да съгласуваме документацията, необходима и на банките, и на нас, за да се опрости процедурата по кредитирането. Имаме и идея, когато заседава нашият кредитен съвет, ако не за всички поне при обсъждането на част от молбите, да има представител на съответната банка, за да може това, което се разглежда и анализира тук, да стане достояние и на нейните мениджъри.


Всяка от схемите има и предимства, и недостатъци. Но детайлен коментар можем да направим, едва след като съставим и втория договор. В момента имаме договори общо с осем банки. Ние сме готови веднага да почнем да отпускаме ресурс. Ако те се съгласят, чрез анекс към досегашните договори да допълним някои нови моменти, докато се подготви основният базов договор, съответно по първата и по втората схема. Така те ще могат да разглеждат молби, ние да одобрим договорите и да рефинансираме.


Съществуват производители, ползвали средства по фючърсните сделки, които не са коректни партньори на фонда. Предлага ни се например пшеница от по-ниско качество. Управителният съвет разгледа този въпрос и се уточнихме, че ще допускаме компромиси само за районите, в които съответните управления на Министерството на земеделието са установили невъзможност да бъде отгледана пшеница от договореното качество. Но компенсацията няма да бъде тон за тон. Въпреки че ако питате лично мен, това ще бъде един от последните компромиси, който се прави. Земеделските производители ще трябва вече да започнат да се справят и с материята, наречена застраховане. И на нас никой няма да ни прости, ако направим загуби.

Facebook logo
Бъдете с нас и във