Банкеръ Weekly

Общество и политика

НИКОЙ НЕ ЖЕЛАЕ СОФАРМА... ЗАСЕГА


Нито един български или чуждестранен инвеститор не
пожела да купи контролния пакет на най-голямото фармацевтично
предприятие у нас - Софарма. Изненадата от липсата
на купувач е всеобща, тъй като преди време интерес към раздържавяването
на софийския завод за лекарства многократно проявяваха компании
от Япония, Западна Европа, САЩ и Канада. На 2 ноември изтече крайният
срок, в който желаещите да закупят 67% от Софарма
трябваше да подадат своите оферти в Агенцията за приватизация.
В рамките на този срок обаче не се яви нито един кандидат-купувач,
готов да плати исканите от АП 38.5 млн. щ. долара за акциите.
В този случай ще бъде обявена нова приватизационна процедура.
Засега обаче приватизационната агенция не е определила нито формата,
нито сроковете за следващото раздържавяване на Софарма.


Провалът на първото наддаване за софийския завод
за лекарства се тълкува нетолкова като липса на интерес от страна
на инвеститори, колкото като тактическа маневра на заинтересованите
играчи, целяща да предизвика намаляване на обявената от АП цена
на дружеството. От фармацевтичното предприятие отказаха всякакви
коментари по приватизационната процедура.


В недалечното минало заводът за лекарства попадаше
доста често на страниците на вестниците по повод на незаконното
производство на лекарствени средства и притежаването на забранени
субстанции за тях, но след смяната на ръководството му нещата
позаглъхнаха.


До момента само 10% от капитала на Софарма
са частни, 67% са предвидени за касовата сделка, а останалите
23% ще погасят реституционни претенции и ще бъдат
предоставени при преференциални условия на работещите във фирмата.
Претенции за дял в Софарма има Българското аптекарско
кооперативно дружество (БАКД), което притежава документ за собственост
на около 80% от съществуващите административни и производствени
сгради. Освен това преди национализацията (в края на 40-те години)
БАКД е притежавало целия терен на дружеството с площ от 23 000
кв. м, за което също има необходимите документи за собственост.


За масова приватизация бяха предложени 94 217 акции
от Софарма и те бяха разграбени без остатък още на
първата тръжна сесия. Собственици на акциите след първата вълна
станаха пет приватизационни фонда и множество индивидуални инвеститори.
Впоследствие акциите на фармацевтичното предприятие неколкократно
сменяха собствеността си на пода фондовата борса. Сериозните портфейлни
инвеститори постоянно изтъкваха, че притежанието на акции от Софарма
е въпрос на престиж. В момента акциите на фармацевтичното предприятие
се търгуват на борса на нива между 51 000 и 61 000 лв. всяка.
Търсенето определено е по-голямо от предлагането, а маржът в офертите
търси и предлага е твърде широк и инвеститорите
все още не могат да намерят приемливата и за двете страни равновесна
цена на книжата.


Софарма е най-голямото българско предприятие,
специализирано в производството на лекарствени средства. В миналото
над 60% от продукцията на фармацевтичното предприятие са били
предназначени за износ, но постепенно бяха загубени пазарните
позиции в Русия и бившите съветски републики. Въпреки всичко Софарма
е продала през 1997 г. продукция за над 62 млрд. лв., от която
28% са изнесени на външните пазари.


За разлика от Софарма, желаещите да придобият
54% от акциите на Биовет - Пещера, са двама. Засега
от АП отказват каквато и да е информация за кандидатите, оправдавайки
се с нейната конфиденциалност, но най-късно следващата седмица
ще стане ясно и кои са кандидатите за мажоритарен собственик на
пещерското предприятие. Запознати със сделката твърдят, че става
дума за чуждестранни инвеститори, които са готови да платят и
повече от поисканите от приватизационната агенция 13.606 млн.
щ. долара. Преди време на посещение в Биовет в качеството
си на шеф на частна компания бе и бившият югопрезидент Милан Панич.


Интересът към завода от Пещера е оправдан, тъй като
активите на предприятието се оценяват на 25.5 млрд. лв., а печалбата
му за миналата година надхвърля 50 млрд. лева. Биовет
е специализирано в производството на ветеринарни и хуманитарни
медикаменти и 85% от продукцията му се реализират на международните
пазари.


Сред основните акционери на пещерското предприятие
са бившите приватизационни фондове Доверие - 8.5%,
Българо-холандският ПФ - 5%, и Златен лев
- 2 процента. С реализиране на касовата сделка собствеността на
държавата ще намалее до 21% от капитала на фармацевтичното предприятие.
С останалите акции на Биовет ще бъдат задоволени реституционни
претенции и работещите в завода, както предвижда законът.

Facebook logo
Бъдете с нас и във