Банкеръ Weekly

Министър-председателят Пламен Орешарски пред в. БАНКЕРЪ

Няма място за тесногръд фискализъм

Новият премиер ще е благодарен на Бойко Борисов, ако го отмени при откриването на новите участъци от магистралите Струма и Тракия

Г-н премиер, вие сте от хората, които не могат да бъдат изненадани лесно, но тези дни ви чухме да казвате, че след встъпването ви в длъжност откривате по-мрачна картина от тази, която сте си представяли. Какво ви изненада най-неприятно? И имате ли вече по-реална представа за икономическото и финансовото състояние на страната в момента?- Не сме обобщили общата картина. За това ще е необходимо още известно време, за да се идентифицират не само явните, а и скритите и квазидефицитите. Днес фискалната позиция на страната е влошена с около 7 млрд. лв. в сравнение със средата на 2009 г. - с близо 3 млрд. лв. е намален фискалният резерв и с около 4 млрд. лв. е увеличен правителственият дълг. Всички държавни компании са доста декапитализирани и са обременени с огромни дългове. Само задълженията на НЕК доближават 3 млрд. лева. Стопанската активност е на дъното, вътрешните инвестиции са свити, а външните още повече. Очаквах подобна картина, но докосването до част от проблемите убеждава, че дори в последните месеци низходящата тенденция е продължила.


Знаете, че всеки човек има различна граница на търпимост. В този смисъл, какво не бихте допуснали да ви наложат политическите сили, които подкрепиха вашето правителство?

- Защо си представяте, че аз и политическите сили, които подкрепят правителството, сме в противоборство. Всички по-сериозни въпроси подлежат на обсъждане и формиране на рационално решение.


И за да приключим с чисто политическите въпроси, може ли да ходатайстваме пред вас при предстоящото откриване на участъците от магистрала Струма и Тракия да поканите и експремиера Борисов? От думите му в парламента стана ясно, че той не може да приеме да ги откриете без него...

- Ще бъда благодарен да ме отмени, за да свърша някоя друга, по-полезна работа в това време.


В предизборната надпревара, а и сега споменавате, че трябва да се намали административният натиск върху предприемачите, да се възстанови бързото издължаване към фирмите и да се преустанови порочната намеса на МВР в търговските практики. Всички се досещаме какво се крие зад тези думи. Но бихте ли посочили поне три конкретни мерки, с които ще започнете отстраняването на тези пречки?

- В програмните приоритети са записани - стриктно ще ги следваме. Новото ръководство на МВР ще префокусира и стила на работа на ведомството.


Навярно ви е известно, че във финансовото министерство отдавна си мерят силите лобито на фиска и това на приоритетното прилагане на подходящи икономически политики. Тези дни г-жа Шулева призова да дадете приоритет на второто. Какъв ще е вашият отговор?

- Не ми е известно, не съм забелязал двете лобита. Аз имам известно впечатление от работата на това министерство и не споделям тези констатации поне допреди четири години. Вярно е, че в последните години във фискалната политика бяха допуснати някои нерационални решения, но това е история. Министърът на финансите е доста добър икономист, за да си позволи тесногръд фискализъм.


Посочихте Българската банка за развитие като инвестиционен двигател, който ще осигури допълнителен капитал за развитието на фирмите. Регулациите, които тя спазва, обаче са както на останалите търговски банки. Как тогава ББР ще осигурява дългосрочно финансиране на дружествата, което да не е така силно зависимо от гаранции и обезпечения?

- Банката за развитие ще раздава кредити при спазване на регулаторните изисквания, няма да субсидира фирмите. Ще развие и други финансови инструменти, като гаранционни схеми, префинансиране на експорта и т.н.


Споменахте в медиите, че ще създадете по-тясно сътрудничество между банката и Агенцията за експортно застраховане, така че да насърчите в по-голяма степен и експорта. Кои компании ще усетят най-силно ефекта от това?

- Експортьорите.


Знаете, че най-потърпевши от кризата са малкият и средният бизнес, но всички премиери редовно се срещат с работодателските организации, в които най-ярко представен е едрият бизнес. Кои сдружения ще представляват при срещите си с вас проблемите на малкия и средния бизнес и как ще му вдъхнете сили за съживяване?

- Разграничението малък, среден и голям бизнес е условно. Как ще се съживи малкият бизнес, ако не работи големият? Нали точно той подхранва доставчици и подизпълнители...


Признавате, че сте сред създателите на сегашната данъчна система, но заявихте, че засега не смятате да я променяте. Означава ли това, че няма да отмените въведеното от Дянков единно платежно нареждане, което създава достатъчно затруднения за фирмите.

- Е, не абсолютизирайте твърдението, очевидно то визира общия вид на данъчната система, а не отделни процедури и правила за изпълнение. Те винаги подлежат на подобрения, правени са и досега. Ще преразгледаме единното платежно, то не би могло да остане в сегашния си вид.


Бихте ли предложили на парламента да отмени данъка върху лихвите по депозитите, след като вече се видя, че ефектът от него е пренебрежимо малък?

- То се знаеше, че ще бъде пренебрежимо малък. Точно затова не виждам смисъл да се преразглежда.


Възнамерявате ли да предприемете конкретни мерки за премахване на корупцията в държавната администрация и най-вече в приходните агенции, след като почти всички фирми знаят имената на рушветчиите в тях?

- Я кажете няколко имена, за да ги накажа...Проблемът не е толкова лек за решаване и не се свежда до освобождаване на служители с лоша репутация. Ще държа на правилата за работа и вътрешните системи за контрол, а не на слуховете кой взема и кой не взема...


В Националните приоритети на програмното правителство пишеше, че компаниите с неясен краен собственик, т.е. офшорните фирми, няма да могат да получават финансиране от бюджета, от еврофондовете и да участват в публични търгове като доставчици и подизпълнители? Кое или какво ви накара да преосмислите позицията си?

- Не предполагах, че една от най-второстепенните мерки в програмните приоритети ще предизвика такъв голям интерес. Видях темата вдигната и в заглавия на материали в пресата. Ще я запиша в плана за действие, който се подготвя на базата на утвърдените национални приоритети.


Смятате ли, че този проблем ще се реши с приемането на нов закон за обществените поръчки и има ли ясен ангажимент докога трябва да се случи това?

- Да, така смятаме да постъпим. Ще обобщим предложенията за промени в Закона за обществените поръчки и ще ги предложим на вниманието на Народното събрание.


Във вашата програма нямаше и ред по темата Околна среда. В същото време през следващия програмен период се очакват огромни суми от еврофондовете за този сектор. Какви проекти ще се финансират приоритетно с тези пари?

- В програмните приоритети няма редове и за други сектори - спорт, култура, армия... Защото не си поставяхме за цел да съставим изчерпателна програма, а да очертаем приоритетни цели и дейности, които се нуждаят от нов подход при решаване на проблемите. Страхувам се, че огромните суми от еврофондовете няма да бъдат достатъчни, за да отговорим на екологичните стандарти, които сме поели при присъединяването


Тези дни отново споменахте, че НЕК е в технически фалит. С какво трябва да започне лечението, за да спрат огромните течове и загуби в енергетиката?

- С известно ребалансиране на системата, в това число и с натиск за подобряване на ефективността на производителите на ел. енергия. Мисля, че някои от тях все още не разбират, че ако не свият част от интересите си, всички вкупом ще загубят.


Сменихте членовете на ДКЕВР, но проблемът с методиката за определянето на цените остава. Намерихте ли формулата, по която хем онези раздути добавки към тях да бъдат намалени, хем това да не доведе до колапс на енергийната система?

- Надявам се, че ще бъде намерена. Разчитам това да направи регулаторът.


Какви мерки ще предприемете, за да спре лавинообразното покачване на дефицита в осигурителната система, който се очаква да надхвърли 3.5 млрд. лв. в края на 2013 година?

- Този дефицит не е неочакван, след като в мандата 2005-2009 г. осъществихме забележимо намаление на осигурителните вноски. Тогава приехме, че част от осигурителните плащания ще се субсидират. За да се избегне, трябва да се повишават осигурителните вноски. Но няма да го правим, за да не влошаваме условията за правене на бизнес.


При управлението на ГЕРБ здравната каса на практика загуби своята независимост и се превърна в политически и финансов придатък на управляващите. Възнамерявате ли да направите промени в структурата, във функциите й и в ръководството й?

- По-важното е да се ограничат течовете в нея. Мисля, че новото ръководство на Министерството на здравеопазването има идеи в тази насока.


Всяко ново правителство обещава да обвърже образованието с потребностите на бизнеса, но досега нито едно от тях не е открило печелившата формула. Вие как ще разрешите проблема, от който до голяма степен зависи и успехът в борбата срещу младежката безработица?

- Мярката е средносрочна с очаквани ефекти в още по-дълъг хоризонт. Ще поставим акцент върху професионалното обучение. Иска ми се да се подобри и методиката на преподаване в малките и средните класове, а не всяка година да се боричкаме колко учебници да издадем и кои да бъдат авторите.


Интервюто взе екип на в. БАНКЕРЪ

Facebook logo
Бъдете с нас и във