Банкеръ Weekly

Общество и политика

НЯМА КЛИЕНТИ, КОИТО ДА НАПУСКАТ МБТР

Г-н Александров, промени ли се негативното отношение към кредитните институции?


- Определено не. През последните години бяха затворени много банки, което създаде негативно отношение най-вече към частните кредитни институции. Но банковата криза засегна всички институции - хората се редяха на опашки, за да изтеглят парите си и от големите държавни банки.


Близо година след въвеждането на Валутния борд вече се наблюдава противоположната тенденция - макар и бавно, депозитите започнаха да се връщат в банките, но смятам, че все още е рано да се говори за възстановяване на доверието. Примери колкото щете: повечето от по-големите български фирми предпочитат да работят с клоновете на чуждестранните банки у нас, защото смятат, че те са по-сигурни от гледна точка на възможни бъдещи фалити.


Но, ако се съди по рекламната ви политика, МБТР не се опитва да привлече вложители?


- Да, МБТР винаги е провеждала последователна политика за въздържане от шумни рекламни кампании. Целта ни е била друга - да създаваме доверие в нашите клиенти с начина си на работа и с резултатите от нея. И имаме успех - засега не си спомням бизнесмен или гражданин, станали клиенти на банката, да ни напускат и да търсят друга обслужваща институция.


Този факт може да има и друго обяснение: че банката е създала затворен кръг от свои постоянни клиенти, които й позволяват да работи безпроблемно?


- Не, ние нямаме такъв кръг свои клиенти и броят на вложителите и фирмите, избрали МБТР, се увеличава всекидневно. Разбира се, ние познаваме добре част от хората, работим заедно от дълго време и ги смятаме за първокласни клиенти. Въпреки това никога не сме връщали гражданин или фирма, които са пожелали да си открият сметка при нас. По друг начин стои въпросът при кредитирането...


Означава ли това, че се страхувате да кредитирате по-нашироко?


- Напротив, за последните месеци дори разширихме кредитния си портфейл. Но и занапред ще преценяваме много внимателно всяка молба за заем. В резултат на тази консервативна политика близо 99% от отпуснатите заеми са краткосрочни, с матуритет до една година. По-внимателно се разглеждат исканията за инвестиционни кредити, защото съществуващите икономически реалности не вдъхват оптимизъм. Все още е трудно да се правят по-дългосрочни прогнози. Фирмите потенциални кредитоискатели всекидневно се сблъскват със сериозни обективни и субективни трудности, които нарушават техните предварителни планове. Дори фирми, инвестирали в първокласен проект, могат да изпаднат в ликвидни затруднения по независещи от тях причини, въпреки че кредиторът предварително е оценил под лупа икономическата ефективност на финансирания проект.


Г-н Александров, съществува мнение, че значителна част от вниманието на МБТР е насочено към валутните операции. Този избор не размества ли акцентите във вашата дейност?


- Не съм съгласен, че значителна част от нашата дейност е свързана с валутните операции. Ние почти не провеждаме подобни операции зад граница, но активно работим на вътрешния валутен пазар.


Акцентът върху валутните пазари - доколкото го има, е породен от структурата на привлечените в банката средства - близо 90% от тях са във валута. Това се дължи на кръга от наши клиенти, повечето от които печелят от вноса и износа. Ние просто кредитираме и разплащаме отделните операции чрез добре изградената си кореспондентска мрежа с чужбина.


Коректни ли са кредитополучателите към вашата банка?


- С единични изключения - да! Когато длъжниците забавят плащанията си, започваме допълнителни преговори и обикновено постигаме взаимноизгодно съгласие. Затова в информацията за кредитните милионери, която подадохме в БНБ, посочихме само два незначителни случая. Първият е свързан с частно лице, което е превишило допустимия овърдрафт по кредитна карта на American Express, а вторият - с търговска фирма, с която вече сключихме допълнително споразумение и до края на годината кредитът ще бъде погасен.


А какви са близките планове на МБТР, след като е ясно, че засега не могат да се правят по-дългосрочни прогнози?


- Съветът на директорите ще продължи да следва и занапред досегашната си успешна стратегия - на първо място да защитаваме интересите на нашите клиенти и на акционерите на банката.


Следващият акцент е ясен. Оставаме в рамките на реализма и умереността, а това е гаранция, че няма да сбъркаме. Проучваме и възможностите за разкриване на нови клонове на банката в Кърджали и в Бургас, но засега все още няма окончателно решение.


Ще успеете ли да изпълните до края на юни изискванията на БНБ за минимален размер на собствения капитал от 10 млрд. лева?


- Няма да има проблеми пред банката по този въпрос.


Защо МБТР стана първичен дилър на ДЦК едва след седем години работа на българския банков пазар?


- Сред главните ни цели за 1998 г. бе банката да получи статут на първичен дилър на ДЦК, за да отговори още по-добре на нуждите на своите клиенти. Смятаме, че така ще заздравим още повече нейния авторитет, защото нашите клиенти получават реална гаранция и от Министерството на финансите и от УС на БНБ, които дадоха своя вот на доверие на много доброто финансово състояние на МБТР.


Целта ни е да бъдем особено активни на пазара за държавни бонове и облигации, независимо дали ще бъдем допуснати да обслужваме бюджета, или не.

Facebook logo
Бъдете с нас и във