Банкеръ Daily

Общество и политика

Няма да се налагат санкции на кметовете за неизпълнени задължения

Мнозинството народни представители не приеха промените в Закона за местното самоуправление и местната администрация, внесени от парламентарната група групата на "Обединени патриоти" .

Законопроектът е изготвен с цел да се засили личната отговорност на кметовете в отношението към гражданите. Предложението е продиктувано от наблюдаваното в ежедневната практика на недобросъвестно поведение от страна на много кметове, които изолират гражданите, пренебрегват техните проблеми, не взимат под внимание мнението и желанията на обществените групи и по никакъв начин не осъществяват пряк контакт с тях. Подобни примери не са само изолирани и единични явления, а по-скоро се превръщат в практика и манталитет на местната власт по принцип. Подобно отношение от страна на администрацията е недопустимо в условията на правовата държава и демократичното управление, което налага въвеждането на задължения за приемането и изслушването на гражданите, според аргументите на вносителите.

Проектът предвижда и създаването на отделна глава "Административно-наказателни разпоредби", която да осигурява необходимостта да се гарантира стриктно спазване на задълженията, които законът възлага на кметовете, както и налагане на санкции при тяхното нарушаване или неизпълнение.

Националното сдружение на общините не подкрепя законопроекта. В становището, изразено и по време на заседанието на регионалната комисия в парламента, бе обърнато внимание, че в практиката на редица общини има не само приемни дни, но и по-добри и разнообразни примери на взаимодействие с гражданите от предложените промени. Сдружението не споделя и предложените административно-наказателни разпоредби и смята, че санкциите са преувеличени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във