Банкеръ Weekly

Общество и политика

НЯМА ДА ПОЖЕРТВАМЕ НАЦИОНАЛНИТЕ ПРИОРИТЕТИ

Г-жо Касабова, защо, според вас се стигна до толкова грозен скандал буквално в последните дни от мандата на отиващия си главен прокурор? Можеше ли да се очаква този позорен край и показателен ли е той за равнището на съдебната ни система?
- За съжаление трябва да призная, че скандалът е наистина изключително грозен. Той действително показва, че съдебната ни система има сериозни проблеми, които са и кадрови, но в никакъв случай не са само конституционни и законодателни. Мисля, че така още повече се дискредитира съдебната ни система в този изключително важен момент, когато очите на Европа са фокусирани именно върху нейната реформа.
Одобрявате ли необходимостта от създаване на независима комисия към главния прокурор, която да проверява материалното състояние на хората във властта, най-вече на магистратите?
- За мен тази идея има по-скоро журналистическо, отколкото практическо измерение. Намерението на инициатора е комисията да отчита пред медиите резултатите от своята дейност. Да не забравяме, че в България има държавни органи, които могат да го правят.
Притесняват ли ви резултатите на проучването на Националния център за изучаване на общественото мнение, според които електоратът на НДСВ се топи прогресивно - в момента декларира само 6% подкрепа?
- Наблюдава се тенденция въобще на понижаване на доверието в държавните институции и в политическите партии, а не само в НДСВ. Обяснението е, че хората са изморени и обезкуражени в своите очаквания. Вероятно някои от нашите избиратели не са разбрали основната цел на участието ни в управляващата коалиция, а именно - да осигурим България да бъде политически спокойна страна, която да стане равноправен член на Европейския съюз на 1 януари 2007 г. Може би не са без значение и тези кампанийно подхранвани атаки срещу нашия лидер, който продължава позитивно да олицетворява България пред света.
Преди време заместник-председателят на вашата парламентарна група Николай Свинаров заяви, че се подготвя внасянето на законопроект за царските имоти. Докъде стигна работата върху него и какво по-конкретно ще представлява той?
- Не мога в момента да ви кажа подробности за този законопроект. Все пак нека да имаме предвид, че проблемът с царските имоти, въпреки че е юридически изяснен, е достатъчно сложен, за да занимаваме непрофесионалния читател с него. Основното значение на подобен закон би било единствено политическо - да се предотврати възможността отново да бъдат всявани съмнения сред гражданите.
Кое наложи управляващото мнозинство в парламента да вземе решение за смяна на правилата по гласуване на поправките в конституцията между първо и второ четене?
- Съгласна съм, че това не беше най-подходящият начин за промяна на едни правила. Всъщност става дума не за промяна, а за тяхното прецизиране. Недостатък е, че в пленарната зала бяха внесени и гласувани без промяна правилата от предишния парламент, без да се отчетат някои специфични особености на сегашната поправка на конституцията. В този смисъл критиката е основателна, но тя е по-скоро по процедурата, а не по съществото на предлаганите изменения. В тях не се прави някакво собствено тълкуване, а всъщност се възпроизвеждат мотивите на конституционния законодател от 1991 година.
Как си обяснявате, че законосъобразността на тази промяна в правилника бе разкритикувана дори и от депутатите на Български народен съюз, които на първо четене подкрепиха внесените от мнозинството конституционни промени? Има ли опасност на второ четене промените да не бъдат подкрепени?
- Не ми се вярва, че процедурните правила ще бъдат тези, които ще мотивират Българския народен съюз да не подкрепи законопроекта - особено в усъвършенствания му вариант. Важен е резултатът, а не начинът, по който се стига до него.
Защо, според вас, продължава да се отлага във времето гласуването в пленарната зала на искането на главния прокурор за премахване на имунитета на съпредседателя на Български народен съюз Стефан Софиянски?
- Не може да се търси някаква умишлена тенденция или цел в това, че решението не влиза в дневния ред. Всъщност то и не се отлага. Временната комисия приключи своята работа и вече е излязла с решение. Вероятно претоварената законодателна програма, която трябва да бъде изпълнена до средата на март, е причината за това забавяне.
Ако все пак се стигне скоро да гласуване, каква ще бъде позицията на вашата парламентарна група?
- На този етап все още парламентарната група не е взела решение как ще гласува.
Но в комисията вашите представители изказаха ясна позиция...
- В комисията представителите на НДСВ са гласували против отпадането на имунитета на г-н Софиянски, след като са проучили доказателствата по време на тяхното обсъждане. Парламентарната група ще вземе решение, след като се запознаем с всички подробности.
Във връзка с промените в конституцията се чуха гласове, че те застрашават независимостта на съдебната власт, защото се дават повече правомощия на министъра на правосъдието, който ще изготвя бюджета. Основателни ли са тези опасения?
- Става дума за неразбиране или съзнателно превратно тълкуване на текста от законопроекта, различно от мотивите, с които той е внесен. Не може да се говори, че с него се ограничават правомощията на съдебната власт. Дават се повече правомощия на министъра на правосъдието, защото той се нуждае от това. На практика в момента от министъра нищо не зависи... Което не означава, че той ще изготвя бюджета за съдебната власт. Министърът ще има право на своята гледна точка, отразена в неговото предложение за този бюджет, който в края на краищата ще се приема от Висшия съдебен съвет.
Ще се стигне ли до допълнително ограничаване на имунитета на депутатите при гласуването на второ четене за промените в конституцията? Какво е вашето лично мнение по въпроса? Вашата група междувременно сякаш промени становището си?
- Действително ние имахме такова решение за сваляне на имунитета, или поне за още по-голямото му ограничаване. Обсъждали сме възможността моментът, в който да се иска свалянето на имунитета например, да бъде отнесен към по-късен етап - когато се повдига обвинението, а не когато започва наказателното разследване. Включително и тогава, когато срещу народни представители има започнало наказателно разследване, преди те да се кандидатират за такива, имунитетът им да не обхваща парламентарния мандат. Всичко това обаче е предмет на обсъждане с коалиционните ни партньори.
Кога предстои приемането в пленарната зала на внесения от правителството законопроект за търговския регистър? Бихте ли посочили кое налага необходимостта от този закон и по-конкретно за какво ще допринесе неговото приемане?
- Законопроектът беше приет на първо четене в правната комисия на парламента само с един глас в повече: 5 против и 6 за. Не мога да скрия, че като професионалист съм противник на този законопроект, защото той далеч надхвърля обема, който се изисква от нас във връзка с присъединяването ни към Европейския съюз. Европейската директива и очакваното от нас към 1 януари 2007 година е да създадем електронен регистър. Става дума за информационна система, която да обслужва регистрирането на търговските дружества и включването ни в Европейския електронен регистър. С този законопроект регистърът се изважда от контрола на съда и се прехвърля на Агенцията по вписванията, като процедурата става изцяло административна и от тази гледна точка - формална, защото служителят по вписването не контролира законосъобразността на вписаните обстоятелства. А това, според мен, ще бъде бомба със закъснител за сигурността на търговския оборот, която ще застраши сигурността на инвестиционния климат в страната. Системата би позволила всяко недобросъвестно лице да регистрира каквито си иска обстоятелства, свързани например с изменението на капитала, с преобразуването на дружеството, с начина на неговото представителство. Третите лица, които досега бяха защитени, защото вписването в търговския регистър осигуряваше достоверност на тези факти, ще трябва да водят безкрайни дела за оборване на това вписване. Така че законопроектът в този си вид би създал сериозен проблем - при това ниво на обществените нрави в България, при все още съществуващото източване на ДДС, което не е спряно дори и при наличието на съдебен контрол.
Кое би могло да предизвика неразрешими противоречия в управляващата тристранна коалиция? Възможно ли е това да бъде евентуалното издигане от страна на НДСВ на собствен кандидат за президент?
- Нека мислим първо за приоритетите на тази коалиция, а след това да предполагаме кое би могло да ги наруши. Никой от нас не би заложил на карта осигуряването на стабилен политически живот в страната и най-вече пълноправното ни членство в Европейския съюз от 1 януари 2007 година.
Вашата парламентарна група ще подкрепи ли внесения от ОДС проект за решение във връзка с резолюция 1481 на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, призоваваща за международно осъждане на бившите комунистически режими?
- Идеята е не да бъдат осъждани настоящи комунистически или социалистически партии, а да бъдат заклеймени деяния от миналото. Мисля, че няма основание НДСВ да не подкрепи този проект.

Facebook logo
Бъдете с нас и във