Банкеръ Weekly

Общество и политика

НЯКОЙ ТРЯБВА ДА ИЗПЪЛНЯВА РОЛЯТА НА ЛОШИЯ


Г-н Апостолов, защо приехте предложението да станете
изпълнителен директор и на борсата? Не стават ли твърде много
задълженията ви?


- Така е. Но явно трябваше да се постигне някакво
съгласуване между ангажиментите ми в Централния депозитар и на
борсата. Щом ми е направено едно такова предложение, значи има
доверие в моите способности. Мое изрично условие беше да продължа
работата си и в Централния депозитар. Там съм положил много усилия
и има още неща, които трябва да бъдат направени и довършени. А
и оттам съм почнал, може би и там ще се върна, след като борсата
се стабилизира като институция. Поканата може би е мотивирана
и от гледна точка на организационния опит, който имам.


Какви са основните цели, които си поставяте на новото
работно място?


- Аз вече съм подготвил един материал, който ще внеса
на следващото заседание на съвета на директорите. Борсата трябва
да се нагърби с една малко непривична за нея роля. Надявам се,
че с помощта на съвета на директорите и на неговия председател
Георги Прохаски ще могат да бъдат убедени повече емитенти да се
появят на пазара. Това може да стане чрез приватизацията, чрез
стимулиране пазарната активност на вече приватизирани дружества,
както и чрез по-ниски такси за оказване на помощ при подготвянето
на проспекти. Трябва да обясним на дружествата същността на пазара
и да ги убедим, че има полза от това акциите им да се търгуват
на борсата. Нееднократно съм казвал, че у нас административният
подход е водещ. Нека да не ги принуждаваме насила, но нека административно
ги накараме да дойдат тук и след това, когато дружествата установят
ползата от нашата работа, сами ще поискат да се върнат на борсата.
Това, което аз мога да направя, е да подобря съществено организацията
на борсата, да се приеме нов правилник и да се усъвършенства системата
за търговия.


Смятате ли да се срещнете с ръководителите на най-големите
публични дружества, които все още не са на официалния пазар?


- Най-вероятно да. Ще работим и индивидуално, като
ще оказваме натиск в рамките на възможното. Интересното е, че
като ме срещнат брокерите, ми задават въпроса: С нас какво ще
стане? Не атакувам брокерите, но колегите са свикнали някой нещо
да направи, а те да имат бизнес и да взимат комисиони. Да, наистина
това е техният бизнес, но той не би вървял добре, ако взаимно
не си помагаме. Борсата и Централният депозитар са институции,
които работят с клиентите, а това са брокерите. Ако ние им предлагаме
добри услуги на разумни цени, те ще ни подкрепят. Ако сме некоректни
към тях, на следващото общо събрание те няма да ни подкрепят и
ще ни сменят. Ако всички служители тук разберат, че си вадят
заплатите именно от този подход, нещата ще тръгнат. Това, което
трябва да се въведе, е коректно отношение, разумен правилник,
да не се дава възможност за отмяна на сделки, глобите не трябва
да бъдат 50 000 лв. и ще бъдат намалени, поне ще се опитам да
убедя съвета на директорите да подкрепят това предложение. Блокови
сделки трябва да има, но механизмът на сключването им трябва да
бъде съобразен със световната практика.


Борсата трябва да помогне за ликвидността на пазара,
но трябва да бъде по-добре организирана и снабдена със съответния
софтуер и хардуер. До края на февруари всичко това трябва да бъде
свършено и се надявам клиентите ни да бъдат доволни.


По повод на кросовата сделка с акции на Полимери
- Девня, Комисията по ценните книжа препоръча промени в правилника
на борсата, които засягат честността на търговията. Каква ще бъде
реакцията на борсата?


- Аз лично подкрепям решението на комисията. Някои
казват, че брокерите изпълняват сделките така, както са им дадени
от клиентите. Това е така, но брокерите не са някакви случайни
хора. Брокерът в този случай много добре знае, че изпълнява сделка,
която манипулира пазара. Ако е професионален посредник, той трябва
да предупреди клиента си, че поръчката му противоречи на разпоредбите
на закона и правилника на борсата. В него има глава Етика
на поведение. В чл.89, ал.3, т. 1 се казва: Членовете
и техните борсови посредници нямат право да сключват сделки или
да извършват сделки с цел да повлияят на цените на ценните книжа,
включително да сключват на борсата сделки на все по-високи или
все по-ниски цени с цел да създадат заблуждаваща представа за
сделки с определена емисия. Написано е черно на бяло. Никъде
не се говори за клиентите на посредниците - борсата работи с брокерите,
комисията санкционира брокерите. Ако след това се окаже, че става
въпрос за инкриминирано действие, борсата може да сезира прокуратурата,
а тя - да се занимае с клиентите. Тези думи може би няма да харесат
на колегите, но това е истината. Аз винаги оставам на страната
на регулиращите органи и за това регулацията да бъде принципна.
Затова в един щастлив момент съветът на директорите ще извади
всички такива съмнителни действия и ще трябва да решим как да
постъпим - дали ще спираме от търговия, или ще налагаме персонални
глоби. Въпросът е принципен. Всеки казва, че цена от 40 000 лв.
за Полимери - Девня, не е реална, и аз съм съгласен
с това. Нека да има лимит от 5% за движението на цените, ако след
пет дни няма сделки, нека маржът да стане 10%, но да не отпада.
Съветът на директорите ще прецени дали ограничението трябва да
бъде 10,15 или 20%, но личното ми мнение е, че то трябва да е
10 процента. Моето идване ще бъде съпроводено със създаването
на отдел Надзор, който превантивно ще следи пазара.
При всяко съмнение за манипулация ще се изпраща писмо до Комисията
по ценните книжа и фондовите борси.


В Централния депозитар това беше предимството, което
аз използвах, и благодаря на всички колеги, че всеки, когато поеме
ангажимент, той се изпълнява. Знаем какво искаме и знаем как да
го постигнем. Тук този манталитет ще се наложи.


Колегите в момента много активно работят по правилника
и аз се надявам до края на тази година той да бъде съгласуван
между комисията, БАЛИП и АТБ и да влезе в един синтезиран вид,
след корекциите, в съвета на директорите и в средата на януари
следващата година да е в действие. Смятам, че това е един разумен
срок, защото този правилник се работи от средата на тази година.
За три дни тук се понаписаха някои неща и явно трябва да се виси
на главата на някои хора - няма друг начин. Ролята на лошия някой
трябва да я изпълнява и това е отговор на първия въпрос за това,
защо дойдох тук.

Facebook logo
Бъдете с нас и във